SAAF:s årsmöte 2023 inställt — ny tid inom kort

SAAF:s styrelse meddelar härmed att årsmöte 7 maj kl 10.00 – 12.00 är inställt p.g.a. oförutsedda omständigheter utom vår kontroll. En ny kallelse med utlysning av ny tid för årsmöte kommer att ske via Telescopium nr 2, här på saaf-webben, på Nattmolnet och via mejl till medlemmarna.

Tid: Ny tid inom snar framtid
Plats: Ny plats inom snar framtid
Anmälan: Info inom snar framtid

Var god kontakta ordförande för frågor: ordforande@saaf.se

Vi hörs snart!

Styrelsen för SAAF genom
Fredrik Silow, ordförande