Svenska Astro Art blir ny huvudsponsor för SAAF

För ett tag sedan kontaktades SAAF:s styrelse av Astro Art Sweden, ett nystartat dotterbolag till det väletablerade Astro Art Finland. Nils Henriksen på det svenska Astro Art presenterade nytänkande idéer för ett samarbete med fokus på att stötta och utveckla den amatörastronomiska samhörigheten och SAAF:s verksamhet – framför allt för nybörjare. Idag välkomnar vi Astro Art Sweden som officiell huvudsponsor av SAAF.

SAAF har sedan drygt ett år tillbaka sonderat möjligheterna för olika typer av partnerskap och stöttning av den alltmer komplexa verksamheten. Tack vare ett antal riktade bidrags-ansökningar har SAAF kunnat få ersättning för modernisering av fjärrteleskopsinstrumenteringen samt bidrag för att kunna erbjuda fjärrteleskopet till skolarbeten. Utöver detta har SAAF sökt efter närmare samarbeten och byggt ett sponsorprogram med syfte att kunna trygga föreningens verksamhet på ett långsiktigt sätt och stärka dess utvecklingsmöjligheter.
– Det har varit viktigt att hitta en sponsor som har mycket att tillföra amatörastronomin tillsammans med oss, som ger oss en ekonomisk trygghet på lång sikt, men som har rätt intentioner och inte bara pengar, säger Fredrik Silow, ordförande i SAAF.

Mitt i processen kontaktades SAAF av Astro Art som var intresserade av ett partnerskap och det tog inte lång tid för Nils Henriksen, vd för det svenska Astro Art att tillsammans med Jukka Paavilainen från det finska moderbolaget presentera många nytänkande idéer och en robust grund som mötte SAAF:s behov av trygghet.

I början av juni tecknade parterna en långsiktigt överenskommelse för de kommande fyra åren, med fokus på att stötta och utveckla den amatörastronomiska samhörigheten och SAAF:s verksamhet, framför allt för nybörjare.
– Astro Art visade redan från början att de brann för amatörastronomi på ett sätt som vi själva kunde relatera till samt att de inte gjorde anspråk på att diktera villkoren för oss och hur hur vi samarbetar med andra aktörer, vilket är en förutsättning för oss som ideell förening, fortsätter Fredrik.

.

”Framför allt satsar vi på snabb,
genuin service och värdeskapande
närvaro i den svenska samhörigheten.”

— Nils Henriksen på svenska Astro Art

.

Nils Henriksen menar att generositet och öppenhet är två grundpelare för hela Astro Art som företag vilket också genomsyrar samarbetet.
– Vår business bottnar i hur vi är som människor och ’tyvärr’ är vi lite för mycket astrofotonördar. Vi älskar att hjälpa likasinnade med problem och få nybörjare att komma igång. Vår approach är att vi själva lika gärna skulle kunna vara kunden, säger Nils.

Astro Art etablerar ett svenskt lager och centralbutik för Skandinavien, som de främst hoppas ska bli en träffpunkt för nördar på alla nivåer. Nils berättar att de tar med sig mycket av den goda erfarenheten som de har genom sitt partnerskap med amatörastronomerna i finska URSA:
– Självklart vill vi kunna erbjuda så bra priser som möjligt. Vårt samarbete med SAAF bygger på ett ömsesidigt förtroende och en grund som syftar till att gynna föreningen och dess medlemmar på många olika sätt – bland annat rabatter men också kunskap och hjälp. Framför allt satsar vi på snabb och genuin service och värdeskapande närvaro i den svenska samhörigheten – något som gynnar alla.

.

Bildtext: Fredrik Silow, ordförande i SAAF (t.v.) tillsammans med Nils Henriksen, vd på Astro Art Sweden AB, minutrarna efter kontraktsskrivningen i Lund 7 juni 2024.

Mer läsning: Mer om Astro Art som huvudsponsor och om hur SAAF och du som medlem gynnas, går att läsa om på vår under saaf.se/huvudsponsor

.

Presskontakt:
Fredrik Silow, ordförande i SAAF
ordforande@saaf.se

.

Utöver Astro Art som huvudsponsor 2024–28, har SAAF tidigare fått utvecklingsstöd från Malmö universitet och finansiellt stöd från Jacob Wallenbergs stiftelse och Astro Sweden. SAAF har även nyligen fått finansiellt stöd från Ekmanstiftelserna för att driva skolprojekt med fjärrteleskopet, och samarbetar med ESERO Sverige, Nationellt resurscentrum för fysik, Nyströmska skolan i Nyköping och Rodengymnasiet i Norrtälje för att nå ut till lärare och elever. Läs mer på vår sida om samarbeten.

Vill din organisation också vara med och bidra till utvecklingen av svensk amatörastronomi och vara en synlig partner i våra sammanhang? Hör gärna av dig till Fredrik Silow på ordforande@saaf.se. Det finns också möjligheter att stötta SAAF:s verksamhet genom privata donationer via vår hemsida eller genom att kontakta Niklas Storck på kassor@saaf.se. För annonsering på webbplats, forum och i vår tidskrift – kontakta redaktion@saaf.se