Fjärrteleskopsektionen

Sektionen driver och utvecklar SAAF:s fjärrteleskop i Spanien. Projektet är nu i en aktiv uppstartsfas där sektionsmedlemmarna är engagerade i att konfigurera systemet och göra det tillgängligt på ett bra sätt. Målet är att teleskopet ska kunna användas av alla amatörastronomer i landet via medlemskap i SAAF.

Bakgrund

SAAF har länge närt en vision om ett fjärrteleskop på en bra observationsplats på sydligare breddgrader, tillgängligt för alla medlemmar. Arbetet initierades redan 2013 av Johan Warell och Robert Wahlström. Först på senare tid har dock möjligheten infunnit sig att förvärva ett existerande teleskop av den typ som ursprungligen föreslogs. 

Sektionens medlemmar bidrar med sin erfarenhet av egna avancerade teleskop, fjärrobservatorier, teknik och avancerade observationer. Denna enorma entusiasm och kunskap gör det möjligt att realisera projektet. Erfarenheterna från SDST-projektet, som drivs av vissa av medlemmarna i Astrofotosektionen, är av stor betydelse. Under 2020 utvecklade en grupp datastudenter på Malmö universitet ett användarsystem för ett framtida fjärrteleskop som vi nu integrerar med teleskopet via SAAF:s webbsida.

Teleskopet har fått namnet “Margareta Westlund-teleskopet” efter en av SAAF:s tidigare framstående medlemmar som skänkte en stor summa pengar till föreningen. På detta sätt kommer hennes arv och amatörastronomiska anda alla Sveriges amatörastronomer till nytta. 

Margareta Westlundteleskopet

SAAF:s fjärrteleskop är beläget på en teleskopfarm i Oria i sydöstra Spanien. Det består av följande komponenter:

  • 17” CDK från Planewave
  • Paramount ME-montering
  • Fullformats CCD-kamera SBIG STXL11002
  • SBIG AO-system
  • Filter för fotometri (V) och astrofoto (H-alfa, SII, OIII)

Denna utrustning ger ett synfält på 43×28’ och en pixelskala på 0,63”. Systemet körs med SkyX, MaximDL och ACP. Antalet nätter med klart väder uppskattas till cirka 200 varje år och himlens ljusstyrka skattas till 1-2 på Bortleskalan: det är alltså en mycket mörk och fin natthimmel.

Sektionsledare
Johan Warell

Biträdande sektionsledare
Håkan Barregård

För mer information se kontaktsidan.

Mer information