Fjärrteleskopsektionen

Sektionen driver och utvecklar SAAF:s fjärrteleskop i Spanien – Margareta Westlundteleskopet. Sedan 1 oktober 2023 är det tillgängligt för alla medlemmar i SAAF till en jämförelsevis mycket låg avgift. Läs mer om hur du får access, köper tid och använder teleskopet här.

Teleskopet är också tillgängligt för skolanvändning och forskning – ta kontakt med sektionsledningen vid intresse (längst ner på sidan).

Verksamhet

SAAF har länge närt en vision om ett stort fjärrteleskop med professionell utrustning belägen på en bra observationsplats på sydligare breddgrader, tillgängligt för alla medlemmar.

I juni 2021 inköptes ett driftklart fjärrteleskop på en teleskopfarm i sydöstra Spanien. Optiken är en 17″ Planewave CDK med CMOS-kamera, filter och guidekamera. Antalet nätter med klart väder i Oria är cirka 200 varje år och himlens ljusstyrka skattas till 1–2 på Bortleskalan — det är alltså en mycket mörk och fin natthimmel.

Sedan 2021 har medlemmarna i Fjärrteleskopsektionen varit engagerade i att konfigurera systemet och göra det tillgängligt på ett bra sätt. Sektionens medlemmar har bidragit med sin erfarenhet av egna avancerade teleskop, fjärrobservatorier, teknik och avancerade observationer. Denna enorma entusiasm och kunskap har gjort det möjligt att realisera projektet.

Sedan 2023 har alla medlemmar i SAAF möjlighet att använda teleskopet, och sedan 2024 upplåter vi teleskoptid för skolprojekt.

Bildgalleri

Bilderna ovan har alla tagits med utrustningen ovan. Fler bilder tagna av sektionsmedlemmarna finns i bildgalleriet för Margareta Westlundteleskopet på Nattmolnet.

Margareta Westlundteleskopet

Teleskopet består av följande komponenter:

  • Planewave 17” f/6,8 CDK
  • Paramount ME-montering
  • Huvudkamera: ZWO ASI6200 MM, 16-bit monokrom CMOS fullformat (sensor Sony IMX455)
  • Guidekamera: QHY5 III-174, monokrom
  • Filterhjul: FLI CL-1-14, dubbelt med 12 platser, 50 mm filterdiameter
  • Fotometriska filter: Bessel U, B, V, R, I (Baader)
  • Astrofotofilter: Lum, Red, Blue, H-alfa, SII (Baader) samt OIII (Chroma)
  • Gitter: Star Analyser 200 (Paton Hawksley)

Kamerans synfält är 43×28’ och obinnade pixelskalan 0,26”. Systemet körs med ACPweb via en webbläsare, som i sin tur kontrollerar SkyX, MaximDL, PWI, FocusMax, ACP och Scheduler. För specialapplikationer används FireCapture och Rspec.

Teleskopets position

Latitud: 37º 30′ N
Longitud: 02º 24′ W
Höjd över havet: 1 200 m
IAU-kod: Z08
Tidszon från GMT: +1h

Externt projektstöd

Viktigt stöd till utvecklingen av projektet har erhållits från Malmö universitet och Jacob Wallenbergs stiftelse.

Användarsystem

Under hösten 2019 utvecklade en grupp datastudenter på Malmö universitet ett användarsystem för fjärrteleskopet. Med detta ska SAAF-medlemmar kunna logga in på webbsidan och beställa observationer via ett formulär. Beställningarna överförs till styrdatorn på Oria där bilderna tas med teleskopet för att göras tillgängliga och sökbara via en databas på SAAF:s server.

Studenterna utförde arbetet som ett examensprojektet inom Datavetenskapliga institutionens tre ingångar: Informationsarkitektur, Systemutveckling och Applikationsutveckling. Uppskattningsvis ägnades 2500 persontimmar på projektet. Stort tack till Henrik Sandström, Christopher Lindberg, Andre Hansson, Elina Kock, Jessica Quach och Oscar Norling.

Hösten 2023 fick vi hjälp av en ytterligare studentgrupp på Malmö universitet att färdigställa användarsystemet med bland annat interaktivt bokningsark och sökbar bilddatabas. Stort tack till Teodor Juncke, Christopher O’Driscoll, Linus Regander, Fredrik Siöström och Sarkis Baghdasarian för ett otroligt värdefullt projektarbete, som tog omkring 2 000 timmar att slutföra.

Ny instrumentering

Hösten 2021 beviljades SAAF medel ur Jacob Wallenbergs stiftelse, Särskilda fonden, för att förnya instrumenteringen på teleskopet. Hösten 2022 monterades den nya utrustningen på teleskopet.

Margareta Westlund

Teleskopet har namngivits efter en av SAAF:s tidigare framstående medlemmar som skänkte en stor summa pengar till föreningen. På detta sätt kommer hennes arv och amatörastronomiska anda alla Sveriges amatörastronomer till nytta. Läs mer om Margareta Westlund.

Sektionsledning

Johan Warell, sektionsledare
Håkan Barregård, biträdande sektionsledare

Peter Folkesson, användarsystem och webb
Magnus Larsson, kalibreringsdata och outreach

Anders Lindquist, systemadministratör
Claes Martinsson, IT och automatisering
Niklas Storck, ACP och automatisering

Johan Warell
Vice ordförande
Ledare för Fjärrteleskopsektionen
Lindby 229, 274 93 Skurup
viceordforande[a]saaf.se
fjarrteleskop[a]saaf.se
johan.warell[a]saaf.se