Asteroider

Mellan Mars och Jupiter kretsar 100 000-tals asteroider i storlekar från dvärgplaneten Ceres, 1000 km i diameter, och nedåt. Tiotals av dessa kan ses med fältkikare och följas från vecka till vecka på sin långsamma färd över himlen.
Många hundra kan ses visuellt i ett normalstort amatörteleskop, och med CCD-kamera räknas de tillgängliga objekten ned till kring 16:e magnituden i tiotusental. Asteroiderna är stjärnlika prickar i ett teleskop. Det är bara de allra största som Ceres och Vesta som då de står som närmast jorden uppvisar mycket små skivor som kan skönjas i stora amatörteleskop.

Ljuskurvor och rotationsperioder

Amatörastronomen kan göra värdefulla observationer av asteroiders och andra småkroppars fysikaliska egenskaper. Tusentals småplaneter med okända rotationsperioder ligger inom räckhåll för fotometriska tidsserieobservationer med ett 20 cm teleskop.

Inom sektionen finns ett program för att studera ljuskurvor och beräkna rotationsperioder. Detta kan göras med ganska små teleskop (cirka 15 cm och uppåt) utrustade med CCD-kamera och Clear- eller V-filter. Om man har tillgång till fotometriska filter i flera färger kan även asteroidernas spektra studeras, som ger en indikation på deras ytsammansättning.

Mjukvaran MPO Canopus används för att analysera fotometri av asteroider och bestämma ljuskurvor. Efter analysen arkiveras resultaten i CALL och ALCDEF och publiceras i korta artiklar i Minor Planet Bulletin.

För aktiva observatörer kan sektionen tillhandahålla

  • V-filter för utlåning
  • licens för MPO Canopus.

Resurser på SAAF:s webb

Externa länkar

(1614) Goldschmidt

Ljuskurva för asteroiden (1614) Goldschmidt från observationer våren 2014. Sannolik rotationstid 7,74 h, amplitud 0,10 mag (C) vid fasvinkel 4,7 grader. Observatör: Johan Warell.

(1938) Lausanna

Ljuskurva för asteroiden (1938) Lausanna från observationer våren 2014. Rotationstid 2,748 h, amplitud 0,12 mag (C) vid fasvinkel 4,6 grader. Observatörer: Johan Warell, Riccardo Papini.

 (10 052) Budstewart

Ljuskurva för asteroiden (10 052) Budstewart från observationer hösten 2014. Rotationstid 3,69 h, amplitud 0,33 mag (C) vid fasvinkel 7,1 grader. Observatör: Johan Warell, Dan Klinglesmith.