Våra samarbetspartners

SAAF samarbetar med andra aktörer vars verksamhet ligger oss nära och där vi kan dra nytta av varandras resurser, kunskap och erfarenheter. Genom samarbeten erhåller vi stöd för vår verksamhet, till exempel genom finansiering, samarbetsprojekt och synlighet. Det gör det bland annat möjligt för oss att driva skolprojekt för att intressera ungdomar för tekniska och naturvetenskapliga utbildningar.

Institutionen för datavetenskap och media vid Malmö universitet har i två omgångar (2019 och 2021) bidragit med utvecklingsstöd till användarsystemet för Margareta Westlundteleskopet.

Jacob Wallenbergs Stiftelse, Särskilda fonden, beviljade SAAF 2021 ett bidrag för att modernisera instrumenteringen på Margareta Westlundteleskopet inklusive kamera, guidekamera, filterhjul och filter för astrofotografering och vetenskapliga observationer.

Ekmanstiftelserna

Stiftelsen Oscar och Maria Ekmans Donationsfond har till ändamål att i överensstämmelse med makarnas intressen främja folkupplysning och folkuppfostran inom Sverige. Med deras bidrag kan vi ge kostnadsfri access till Margareta Westlundteleskopet för skolaktiviteter och gymnasiearbeten.

ESERO Sweden

ESERO Sverige är ett initiativ av Europeiska rymdorganisationen ESA och Rymdstyrelsen, som strävar efter att integrera rymden i undervisningen för att stödja skolan i arbetet med teknik, naturvetenskap och matematik. Via ESERO Sverige når vi ut med information om användning av Margareta Westlundteleskopet till lärare och elever i grundskola och gymnasium.

Lunds universitet

Nationellt resurscentrum för fysik (NRCF) vid Lunds universitet har till uppgift att ge lärare möjlighet till fortbildning och hjälpa dem att hitta inspirerande resurser till sin fysikundervisning. Via NRCF når vi ut med information om användning av Margareta Westlundteleskopet till lärare i grundskola och gymnasium.

Nyströmska skolan

Nyströmska skolan är en gymnasieskola i Söderköping. Engagemanget från Söderköpings gymnasie- och högstadielärare hjälper oss att utveckla aktiviteter och gymnasieprojekt för Margareta Westlundteleskopet.

AstroSweden

AstroSweden AB tillhandahåller produkter för bland annat astronomi, naturvetenskap och naturupplevelser. I AstroSwedens butik hittar du optikpaket för amatörastronomen som är framtagna och rekommenderade av SAAF, liksom ett antal av våra publikationer.