Variabelsektionen

Variabelsektionen i SAAF samlar amatörastronomer som är intresserade av att observera stjärnor som varierar i ljusstyrka. Variationerna sker på tidsskalor från sekunder till decennier eller mer och några av de vanligare orsakerna till variationerna i ljusstyrka är pulsationer som hos så kallade mirastjärnor; kraftigare explosiva utbrott som hos dvärgnovor, novor och supernovor; förmörkelsefenomen i dubbelstjärnesystem.

Idag observerar amatörastronomer med såväl visuella som digitala metoder. De visuella metoderna går ut på att jämföra den studerade stjärnan med omkringliggande konstanta stjärnor, man kan då skatta ljusstyrkan för variabeln. Digitala fotometriska metoder går ut på att fotografera stjärnan med CCD-kameror genom fotometriska filter eller med DSLR-kamera, varpå stjärnan mäts upp med hjälp av mjukvara. I SAAF/V sker observationer både med de digitala och de traditionella visuella metoderna, och de är olika lämpliga för olika slags objekt.

Diskussioner om variabler, även för nybörjare, finns på Nattmolnets forum för variabla stjärnor.

Resurser

Sektionen har en egen databas, SVO, som utvecklats och drivs av Thomas Karlsson. På SVO-sidan kan du se inrapporterade observationer från långt tillbaka i tiden, generera ljuskurvor eller hämta data. Till SVO rapporterar du dina egna observationer. För att lägga in observationer där behövs en observatörsidentitet; kontakta Thomas Karlsson på tkn@seaside.se för att få en sådan. Vanligtvis rapporterar även sektionsmedlemmarna in sina observationer till den internationella databasen AID, som drivs av AAVSO.

Kartor för objekt med sekvenser av magnituder för jämförelsestjärnor finns att hämta från SVO eller från AAVSO Variable Star Plotter.

Observationsprogram och resultat

SAAF/V driver ett antal observationsprogram. Bland dessa kan nämnas programmet 50 bortglömda miror, som startade i februari 2012. Programmet går ut på att ta fram data för 50 mirastjärnor som tidigare varit relativt dåligt studerade. Programmets observationer uppdateras fortlöpande på den här sidan och har bland annat avkastat en rapport publicerad i The Journal of the American Association of Variable Star Observers, vol. 44 (2016) som kan laddas ner här. Programmet har sedan utvidgats till att inkludera ytterligare 50 miror.

Variabelbulletinen, sektionens publikation

Nummer 2, juni 2019

Nummer 1, augusti 2012

Ledning

Sektionsledare
Gustav Holmberg

Gustav Holmberg
Sekreterare
Ledare för Variabelsektionen
Biträdande ledare för Sektionen för astronomihistoria
Karl XI gatan 8A, 222 20 Lund
sekreterare[at]saaf.se
variabler[a]saaf.se
gustav.holmberg[a]saaf.se