SAAF:s sektioner

Sektionerna specialiserar sig på vissa områden inom amatörastronomin. Verksamheten omfattar observationer, rapportering och arkivering, reduktion och analys, och teknik. I många fall sker samarbeten med internationella organisationer. Via sektionerna kan du utveckla ditt astronomiska intresse och bidra med vetenskapligt värdefulla observationer!
Som SAAF-medlem kan du gå med i sektionerna. Anmäl dig till kassören i samband med inbetalningen av medlemsavgiften eller kontakta sektionsledaren.

Fjärrteleskop

Inom Fjärrteleskopsektionen bygger vi ett fjärrteleskop i Spanien som ska bli tillgängligt för alla medlemmar.

Läs mer

Astrofoto

Astrofotosektionen är till för dig med foto som hobby och vill lära dig mer om att fotografera astronomiska objekt.

Läs mer

Astronomihistoria

Inom Sektionen för astronomihistoria undersöker vi amatörastronomins utveckling i Sverige och arkiverar värdefulla dokument och föremål.

Läs mer

Djuprymd

Inom Djuprymdssektionen studeras dubbelstjärnor, stjärnhopar, nebulosor och galaxer.

Läs mer

Solsystemet

Inom Solsystemssektionen studeras asteroider, kometer, planeter, ockultationer och mycket annat i solsystemet.

Läs mer

Variabler

Inom Variabelsektionen studeras stjärnor och andra objekt som varierar i ljusstyrka.

Läs mer