SAAF-listan

SAAF:s egen objektlista skapades som ett led i föreningens 40-årsfirande 2022. Av medlemmarnas bidrag är 40 objekt utvalda som tillsammans bildar en lista utmärkt för en nybörjare att börja utforskningen av stjärnhimlen med. På listan finns objekt och fenomen i solsystemet, dubbelstjärnor, stjärnhopar och nebulosor i Vintergatan, och särskilt sevärda och speciella galaxer långt bortom vår egen. SAAF-listan består av noggrant utvalda objekt och fenomen som är tillgängliga från svenska breddgrader och är främst utformad som en observationsutmaning och inspiration för nybörjare, föreningsverksamhet och skolor.

Välj objekt på denna lista om du vill delta i astrofototävlingen som pågår under hela 2022.

Följande personer har föreslagit objekt till listan: Christoffer Svenske, Kenneth Backström, Johan Warell, Fredrik Silow, Sara Lundqvist, Hans Bengtsson, Henrik Sandgren, Carl Bergstrand, Roger Wallberg, Annika Attesjö, Torbjörn Holmqvist, Thomas Karlsson, Halvard Nilsson, Anders Wettergren, Seth Björk, Gustav Holmberg, Peter Rosén, Ivar Hamberg och Lars-Bertil Düring.

S# Objekt Kommentar
1 Solen Den närmaste stjärnan med ständigt föränderliga solfläckar *
2 Månen Den närmaste naturliga satelliten
3 Månförmörkelse När månen passerar genom jordens skugga
4 Solförmörkelse När månen ockulterar solen
5 Mars Den mest jordlika planeten i solsystemet
6 Jupiter Solsystemets största gasjätte
7 Satellit Människokonstruerad satellit, till exempel rymdstationen ISS
8 Norrsken Färggrannt ljusskådespel orsakat av solen
9 Zodiakalljuset Solljus som sprids av kometstoft i solsystemet
10 Meteor Kometstoft som brinner upp i atmosfären, till exempel Perseiderna
11 Småplanet Asteroid, jordkorsare eller annan liten himlakropp i bana runt solen
12 Komet Liten isrik himlakropp med diffus koma och ibland en svans
13 Orion Himlens kanske vackraste stjärnbild
14 Karlavagnen En av de mest välkända asterismerna
15 Castor Den mest lättobserverade dubbelstjärnan
16 Epsilon Lyrae Multipelstjärna med två stjärnpar
17 Omikron2 Eridani Närbelägen trippelstjärna med röd dvärg och vit dvärg
18 Algol En av de ljusaste förmörkelsevariablerna, där två stjärnor växelvis skymmer varandra
19 Chi Cygni En av de ljusaste Miravariablerna, en pulserande röd jätte
20 Hyaderna Den närmaste öppna stjärnhopen
21 Plejaderna “Sjustjärnorna”, vacker öppen stjärnhop med reflektionsnebulosor
22 Dubbelhopen Två ljusa öppna stjärnhopar i Vintergatsbandet
23 Messier 13 Norra stjärnhimlens ljusaste klotformiga stjärnhop
24 Messier 3 Vårhimlens vackraste klotformiga stjärnhop
25 Hantelnebulosan Den mest lättobserverade planetariska nebulosan
26 Ringnebulosan Den mest lättobserverade ringformade planetariska nebulosan
27 Krabbnebulosan Den ljusaste supernovaresten
28 Orionnebulosan Norra stjärnhimlens ljusaste emissionsnebulosa
29 Irisnebulosan En av de ljusaste reflektionsnebulosorna
30 Nordamerikanebulosan Stor emissionsnebulosa med säreget utseende
31 Barnards E En av de mest lättobserverade mörka nebulosorna
32 Vintergatsbandet Vår egen galax sedd inifrån, himlens största djuprymdsobjekt
33 Andromedagalaxen Största medlemmen i Lokala galaxgruppen
34 Triangelgalaxen Spiralgalax sedd ovanifrån, medlem i Lokala galaxgruppen
35 Cigarrgalaxen En av de ljusaste aktiva galaxerna
36 NGC 4449 En av norra stjärnhimlens ljusaste oregelbundna galaxer
37 Nålgalaxen En av de vackraste kantställda spiralgalaxerna
38 Leotripletten Vacker galaxgrupp i Lejonets stjärnbild
39 Virgohopen Himlens mest lättobserverade galaxhop
40 3C 273 Den ljusaste kvasaren

* Tänk på att aldrig titta mot solen, inte ens med blotta ögat! Observera solen på ett säkert sätt, antingen med projektionsmetoden eller ett apertursolfilter. Läs mer om säkra solobservationer.