Hjälp oss att hjälpa

Svensk AmatörAstronomisk Förening (SAAF) är en rikstäckande förening med syfte att främja praktisk amatörastronomi och att sprida intresset för astronomi i landet. Vi är en ideell förening vars medlemmar arbetar utan ekonomisk vinning för vår verksamhet. Många av de resurser vi tillhandahåller är helt unika amatörastronomiska hjälpmedel för att kunna utöva och utveckla sitt astronomiska intresse på olika nivåer. SAAF samlar allt från nybörjare till amatörastronomer som bidrar till forskningen.

Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra de resurser vi redan har samt tillgängliggöra nya plattformar och verktyg. Vårt arbete syftar till att utveckla svensk amatörastronomi i stort, men också stötta och möjliggöra specifika projekt och verksamheter. En viktig del i detta arbete handlar om att inspirera och hjälpa fler unga att ta sig in i ett intresse som för många är en stor utmaning att ta sig an på egen hand.

För att göra allt detta möjligt är vi, förutom våra medlemsintäkter, beroende av yttre stöd på olika sätt.

Donationer

Genom att donera pengar till SAAF kan du hjälpa oss att få fler amatörastronomer att expandera sitt universum, men också tillgängliggöra våra unika resurser för exempelvis skolungdomar och personer med funktionsvariationer. Pengar som inkommer via donationer går direkt till att upprätthålla och utveckla befintliga och nya resurser (exempelvis trycksaker, webbinarier och vårt fjärrteleskop) samt att synliggöra vår förening till en bredare publik.

Sponsring

Om du representerar ett företag och är intresserad av att sponsra vår verksamhet är du välkommen att höra av dig till vår ordförande Fredrik Silow på ordforande@saaf.se så återkommer vi inom kort och bokar in ett möte där vi presenterar olika former av partnerskap och sponsring, vad vi har att erbjuda och vad vi tillsammans kan uträtta.

Längst ner i footern här på saaf.se presenterar vi våra sponsorer och de organisationer som vi har fått stöd av.