40 år av nydanande praktisk amatörastronomi för alla

I år firar vi något som i astronomiska mått mätt inte är särskilt gammalt, men ändå väldigt speciellt. När Göran Hasse initialt drämde ordförandeklubban i bordet 1982, lades grunden till den första renodlade amatörastronomiska riksföreningen i landets historia.

Svensk AmatörAstronomisk Förening, SAAF kort och gott, samlar idag alla som älskar att utöva sitt astronomiintresse i praktiken. Beroende på vem du frågar kan amatörastronomi handla om allt från en orimlig passion för optik eller teknik till en livsfilosofi, ett naturintresse, personlig utveckling, upptäckarglädje eller till och med att bidra till vetenskapen. Under året hoppas vi på olika sätt kunna lyfta fram och synliggöra ett intresse som är större än vad de flesta tror.

Välkommen att delta i firandet av ett ganska ungt universum för nörderi på alla nivåer — Nördiversum.


Jubileumserbjudande på medlemskap:
40 år — 40 kronor rabatt!

Har du just upptäckt SAAF eller var det ett tag sedan du var medlem? Grattis! Under hela 2022 erbjuder vi nykomlingar och återvändare* ett första årsmedlemskap för bara 210:- SEK (ord. pris 250:- SEK).**

*) Erbjudandet gäller för de som är bosatta i Sverige och inte varit medlemmar i SAAF under de senaste 6 månader fr.o.m. beställningsdatum. Du som redan är medlem förnyar ditt medlemskap som vanligt, till ordinarie pris. **) Erbjudandet gäller t.o.m 2022-12-31.


BLI MEDLEM

Här är några saker på årets program.
Välkommen att delta i firandet!

Var med och skapa SAAF:s 40-lista!
Deadline 31 januari.

En del kända objektkataloger har blivit till observationslistor och utmaningar inom amatörastronomikretsar, till och med maraton. Messierobjekten är det mest kända exemplet, Caldwellistan ett annat, Herschel 400 ett tredje. I och med vårt 40-årsjubileum vill vi tillsammans skapa en observationslista som är vår egen. Och visst känns 40 st objekt lika passande som lagom.

Vilka observationsobjekt skulle du vilja se i en SAAF-lista och varför?

Var med och bygg en observationslista som kan utmana nybörjare och inspirera till att ta reda på mer, användas vid träffar och spridas som en manifestation av praktisk amatörastronomi. Listan ska förstås vara anpassad till vår ”avlånga breddgrad”, gärna ha så mycket svensk anknytning det går och ligga på en lagom nivå. Alla som är medlemmar i SAAF är välkomna, och de som skickar in bidrag kommer att nämnas vid namn som medskapare.

Skriv till oss på redaktion[a]saaf.se senast 31 januari 2022 och ge oss dina förslag! Du behöver inte ange 40 st om du inte mäktar med, men det är bra om du har en spridning på objekttyperna och en tanke med dem.

Ge oss förslag

Dela med dig av dina astronomiska minnen. Högt som lågt.

Som ett led i firandet av SAAF:s historia vill vi gärna samla in personliga amatörastronomiska minnen och berättelser. Vi är nyfikna på vad hobbyn betyder för dig som amatörastronom.

Skriv något kort, långt, högt eller lågt om någon minnesvärd episod ur ditt liv under stjärnhimlen med teleskop och kikare. Det kan handla om något himmelsfenomen eller observation av något objekt som gjort intryck, något speciellt foto- eller teleskoptekniskt du tyckt varit kul, någon amatörastronom som varit betydelsefull för din utveckling som amatör, en verksamhet i någon lokalförening som du vill lyfta fram, böcker och tidskrifter som varit inspirationskällor — allt för att bidra till vår kunskap om amatörastronomins historia inom och utom SAAF.

Skriv ner dina minnen och skicka till minnen[a]saaf.se. Vi ser fram emot ditt bidrag!

Mejla ett minne

Välkommen till vår jubileumsträff på södra Öland, 25–27 augusti.

Vårt officiella firande planeras äga rum lördag 27 augusti i samband med Sagittariusträffen 25–27 augusti 2022. Om världshälsoläget tillåter blir det i första hand en efterlängtad fysisk träff i samverkan med Grönhögens Astronomiska Förening.

Vi hyser stora förhoppningar om att kunna samlas där för att manifestera själva essensen av amatörastronomi — att tillsammans under en mörk himmel, med allsköns teleskop, folk och familjer, får njuta av vad vårt universum har att bjuda och dela med oss av historier, kunskaper och inte minst inspirera varandra till nya projekt.

Mer information kommer inom kort.

Alla frågor och bidrag är välkomna

Har du frågor om 40-årsfirandet, om någon av ovanstående projekt och händelser, eller vill bidra med något du gärna vill se under jubileumsåret är du välkommen att kontakta SAAF:s ordförande Fredrik Silow på ordforande[a]saaf.se eller på telefonnummer 0762-615162.

Skicka ett mejl