SAAF:s årsmöte 2024

SAAF:s styrelse kallar härmed föreningens medlemmar till årsmöte lördag 7 sep 2024. Mötet kommer att hållas i Folkets hus i Södra Möckleby på Öland under Sagittariusträffen. Man kan också delta via SAAF:s digitala möteskanal genom den Google Meet-inbjudan som alla anmälda erhåller. Motioner och förslag till föredragningspunkter ska ha inkommit senast 60 dagar innan årsmötet.

Tid: Lör 7 sep 2024, kl. 13.00–14.30

Plats: Folkets hus i Södra Möckleby på Öland,
även digitalt via Google Meet-länk som fås vid anmälan.

Anmälan: Du som vill delta (såväl digitalt som på plats)
behöver
anmäla dig till ordförande genom att mejla till:
ordforande@saaf.se senast 31 augusti.

Anmälan senast 31 augusti är för att vi behöver säkra röstlängden. (Alla medlemmar får delta, men rösträtt äger envar som minst 180 dagar innan årsmötet erlagt medlemsavgift och som är medlem vid årsmötet.)

Efter anmälan erhålles mötesinbjudan via mejl från meet@saaf-social.se. (Kolla i skräpposten om du inte får något mejl.)
OBS! Tacka ja till inbjudan längre ner i mejlet så vi vet att du mottagit inbjudan. Anslutningslänk till årsmötets Google Meet kommer att finnas i mejlet.
Dagordning finnes via dropboxlänk i mötesinbjudan – denna mapp uppdateras även senare med samtliga årsmöteshandlingar.

30 minuter innan årsmötet skickas en påminnelse automatiskt ut till alla inbjudna. Dagordning kommer att finnas som en länk i en uppdaterad mötesinbjudan senast 30 dagar innan årsmötet. Fullständiga årsmöteshandlingar tillhandahålles på samma sätt i en uppdaterad mötesinbjudan (som ni får mejl om) senast 24 timmar innan mötet.

Årsmötet utlyses även i Telescopium både i tryckt form och digital, samt på Nattmolnet, där samma information kommer delges.

Välkomna!

Styrelsen för SAAF genom
Fredrik Silow, ordförande