Kometobservationer

Att studera kometer är utmanande och lärolikt och en hängiven observatör kan bidra med värdefulla observationer. De flesta kometer är bara “suddiga fläckar”, men då och då uppträder ljusare kometer synliga i fältkikare, ibland även med svans. Även om kometen inte är mer än en “suddfläck” är alla observationer värdefulla.
Inom sektionen observerar vi kometer både visuellt och med CCD-kamera. Med teleskop med 25-30 cm apertur kan man se kometer ned till 13:e magnituden på en bra himmel. Svagare kometer än så kräver CC-kamera. Med ett 25 cm teleskop kn man fotografera kometer ned till 17:e magnituden med några minuters exponering.
Observationerna används av både amatörer och professionella i olika former av studier, till exempel för att följa aktivitetsutvecklingen hos kometen (som oftast bestäms från dess ljusstyrka), för att jämföra mellan olika apparitioner (synlighetsperioder) och för att lära sig mer om de mycket intressanta fenomen då kometen plötsligt får utbrott.

Fokus nr 2, “Att observera kometer”

Fokus nr 2 är Solsystemssektionens handledning för visuella kometobservationer. I den beskrivs i detalj  hur man utför visuella observationer i detalj och hur man rapporterar dem.

Gör en kometobservation!

Så har du då hittat din komet, oftast en diffus rund fläck med ett något ljusare centrum. Men nöj dig inte med att bara titta – här får du veta hur du observerar en komet på riktigt!

Rapportering av kometobservationer

Rapportering av observationer till sektionen görs via den internationella kometdatabasen Comet Observation Homepage (COBS), medan kometbilder arkiveras i SAAF:s kometgalleri eller i BAA Comet Section Image Archive.

För att bidra med observationer till COBS måste du först skapa ett konto. Ange organisationstillhörighet SAAF och land Sverige. Med denna information kan svenska observationer identifieras och laddas hem för analys. Du kan även redigera dina egna observationer. I din profil på COBS kan du ange om du vill erhålla en månatlig rapport via e-post över sektionens inrapporterade observationer.

På COBS kan man rapportera observationer antingen via ett formulär eller genom att ladda upp en färdig observation formatterad enligt ICQ-formatet. På COBS finns dock ingen möjlighet att bidra med bilder, denna rapportering görs till SAAF:s bildgalleri, avdelningen Kometer.

Rapportering arkivering av kometobservationer

Solsystemssektionen rapporterar visuella och fotografiska observationer på databasen COBS, ett internationellt arkiv som används av många av världens kometorganisationer. Observationerna sparas i ICQ:s rapporteringsformat som består av en rad med tecken, kompletterad med kommentarer.

Formatet för rapportering av visuella observationer består av 80 tecken. En förlängning för att rapportera CCD-observationer används också. Om du använder COBS formulär för visuella kometobservationer genereras ICQ-koden automatiskt, men det kan vara bra att känna till hur den är uppbyggd.

CCD-observationer

För att nå kometer som är svagare än cirka 13:e magnituden behöver man utnyttja CCD-bilder. Med ett normalstort amatörteleskop kan man då nå kometer ned till magnitud 16-17.  Varje natt finns ett 20-tal kometer ljusare än så som kan nås från en given observationsplats.

Fotometrisk analys av kometer brukade vara omständigt men numera finns en lättanvänd mjukvara, KOPR, som gör det lätt att mäta kometens ljusstyrka, storlek och svanslängd. Med lite träning kan man slutföra en mätning av en kometbild på tio minuter, vilket är jämförbart med den tid det tar att göra en visuell kometobservation.

Hör av dig till sektionsledaren för mer information om hur du kan bidra!

Sektionens kometresurser

Externa kometresurser

Det finns mängder med information på nätet för de verkligt intresserade. Några bra sajter med värdefull information för aktiva observatörer finns nedan.