Solsystemssektionen

Inom solsystemssektionen observerar vi våra närmaste grannar i rymden, främst planeter, kometer och småplaneter. Vi fotograferar och observerar visuellt och studerar ljuskurvor, förmörkelser och ockultationer. Observationerna arkiveras i databaser och delas med utländska organisationer som analyserar och sammanställer rapporter. Solsystemssektionens verksamhet utvecklas tillsammans med likasinnade över hela världen. Här kan en dedikerad amatör göra observationer med stort vetenskapligt värde!

Kometer

Kometer är nyckfulla och spännande objekt! Man vet aldrig om de skall följa den beräknade ljusstyrkan eller om de har något fuffens för sig, som tappade svansar eller aktivitetsutbrott. Det gör dem extra spännande att följa.

Trots att de riktigt ljusa kometerna uppträder ganska sällan, med några års mellanrum, kan man inte säga att det råder brist på observerbara objekt. Det finns nästan alltid någon komet på himlen som kan ses i en fältikikare eller ett mindre teleskop. Varje natt finns också ett tjugotal kometer som kan fotograferas med amatörteleskop och CCD-kamera.

Planeter

Planetobservationer är en viktig del av sektionens verksamhet. Inom detta område kan en dedikerad observatör göra mycket nytta, även i Sverige! Detta gäller speciellt med dagens snabba och ljuskänsliga videokameror, kombinerat med bildbehandling och kostnadsfria mjukvaror.

Tidigare gjordes de flesta observationer visuellt vid teleskopet med färgfilter, papper och penna, men i dag sker nästan alla seriösa studier fotografiskt. Vi arkiverar observationerna i databaser för analys av internationella organisationer, bland annat sektionerna inom British Astronomical Association.

Asteroider

Mellan Mars och Jupiter kretsar 100 000-tals asteroider i storlekar från dvärgplaneten Ceres, 1 000 km i diameter, och nedåt. Tiotals av dessa kan ses med fältkikare och följas från vecka till vecka på sin långsamma färd över himlen. Många hundra kan ses visuellt i ett normalstort amatörteleskop, och med en CCD-kamera räknas de tillgängliga objekten i tiotusental. Asteroiderna är stjärnlika prickar i ett teleskop. Det är bara de allra största som Ceres och Vesta som då de står som närmast jorden uppvisar mycket små skivor som kan skönjas i stora amatörteleskop.

Det finns tusentals asteroider inom räckhåll för amatörinstrument vars rotationsperioder är helt okända. Med CCD-kamera kan man mäta asteroidernas ljusstyrkevariationer och bestämma deras rotationstider. Med filter kan man bestämma deras färger. Här finns massor att göra för den som är intresserad!

Ockultationer

När månen och asteroiderna passerar framför stjärnor händer spännande saker! Månen ockulterar stjörnor varje natt, och ibland sker det längs månens rand i ett skådespel där stjärnan blinkar fram och tilbaka mellan månens berg och dalar. En asteroid ockulterar en stjärna sett från en smal zon över jorden och skymmer kortvarigt bort dess ljus. Under några sekunder ser stjärnan ut att försvinna, för att snart skina med normal ljusstyrka igen. Allt är över, lika plötsligt som det skedde, och inget spår finns kvar av vad som hänt.

Men med lite planering och kunskap om exakt rätt tid kan man bidra till vetenskapen. Mätningarna används för att bestämma asteroidens storlek och form.

Ledning

Sektionsledare
Peter Rosén
Planetfotografering, animering

Biträdande sektionsledare
Johan Warell
Kometer, ockultationer, fotometri

 

Peter Rosén
Ledare för Solsystemssektionen
Atterbomsv. 42, 112 57 Stockholm
solsystemet@saaf.se
peter.rosen[a]saaf.se