Här får du rätt kontakter

Om du är intresserad av SAAF:s verksamhet är du välkommen att kontakta någon av oss nedan. Sektionsledarna svarar gärna på frågor inom sitt ämnesområde och hjälper dig att komma igång med spännande projekt. Om du inte vet vart du skall vända dig, kontakta ordföranden.

Styrelse

 • Ordförande: Fredrik Silow
 • Vice ordförande: Johan Warell
 • Sekreterare: Gustav Holmberg
 • Kassör: Niklas Storck
 • Ledamöter: Torbjörn Holmqvist, Anders Lindquist, Daniel Söderström, Anders Wettergren, Christian Bergquist, Claes Martinsson, Gunnar Lidström

Redaktion

 • Huvudredaktör: Daniel Söderström
 • Ansvarig utgivare: Fredrik Silow
 • Layout & bildredaktör samt original och tryck: Fredrik Silow
 • Uppdatering av webbsidan:
  Hernán De Angelis.
 • Illustrationer och stjärnkartor: Anders Wettergren
 • Korrekturläsning: Gunnar Lidström och Johan Berg
 • Faktagranskning: Johan Warell
 • Webbsidan byggd i WordPress av Johan Warell, formgiven av Fredrik Silow
 • Webbredaktör: Hernán De Angelis

Sektionsledare

 • Astrofoto: Christian Bergqvist, Claes Martinsson
 • Astronomihistoria: Johan Kärnfelt, Gustav Holmberg
 • Djuprymd: Timo Karhula
 • Fjärrteleskopet: Johan Warell, Håkan Barregård
 • Solsystemet: Peter Rosén, Johan Warell
 • Variabla stjärnor: Gustav Holmberg

Frågor?

 • Butik och försäljning: Torbjörn Holmqvist
 • GDPR-frågor: Anders Lindquist
 • Medlemskap, adressändring: Gunnar Lidström
 • Sektionsverksamhet: respektive sektionsledare
 • Telescopium, artikelbidrag, årskalendern: Daniel Söderström
 • Allmänt om SAAF: Fredrik Silow
 • Webbsidan: Hernán De Angelis

Christian Bergquist
Styrelseledamot
Ledare för Astrofotosektionen
Eriksbergsvägen13A, 19141 Sollentuna
astrofoto[a]saaf.se
christian.bergquist[a]saaf.se

HDA

Hernán De Angelis
Webbredaktör och admin
för SAAF:s Youtube-kanal

Björnsonsgatan 55, 168 43 Bromma
hernan.de-angelis[a]saaf.se
webbredaktor[a]saaf.se

André Franke
Redaktör för SAAF:s Astronomiska Årskalender
andre.franke[a]saaf.se

Gustav Holmberg
Sekreterare
Ledare för Variabelsektionen
Biträdande ledare för Sektionen för astronomihistoria
Karl XI gatan 8A, 222 20 Lund
sekreterare[at]saaf.se
variabler[a]saaf.se
gustav.holmberg[a]saaf.se

Torbjörn Holmqvist
Styrelseledamot
Ansvarig för webbutiken
Nytorps backe 41, 444 41 Stenungsund
torbjorn.holmqvist[a]saaf.se

Timo Karhula
Ledare för Djuprymdssektionen
Gammelbyvägen 16, 730 61 Virsbo
djuprymd[a]saaf.se
timo.karhula[a]saaf.se

Thomas Karlsson
Databasansvarig för SVO/Variabelsektionen
Almers väg 19, 432 51 Varberg
thomas.karlsson[a]saaf.se

Johan Kärnfelt
Ledare för Sektionen för astronomihistoria
Bockhornsgatan 7A, 41317 Göteborg
astronomihistoria[a]saaf.se
johan.karnfelt[a]saaf.se

Gunnar Lidström
Styrelseledamot
Ringensons väg 12G, 731 42 Köping
gunnar.lidstrom[a]saaf.se

Anders Lindquist
Styrelseledamot
Systemansvarig för webbsidan
GDPR-kontakt
Mariatorget 5, 4 tr, 118 48 Stockholm
anders.lindquist[a]saaf.se

Claes Martinsson
Styrelseledamot
Biträdande ledare för Astrofotosektionen
Systemansvarig för Nattmolnet

Shibaura Island Air Tower, Minato-ku, Tokyo, Japan
claes.martinsson[a]saaf.se

Peter Rosén
Ledare för Solsystemssektionen
Atterbomsv. 42, 112 57 Stockholm
solsystemet@saaf.se
peter.rosen[a]saaf.se

Fredrik Silow
Ordförande
Ansvarig utgivare för Telescopium
Layout- & bildredaktör för Telescopium
Möllevångsvägen 19, 222 40 Lund
ordforande[a]saaf.se
fredrik.silow[a]saaf.se

Niklas Storck
Kassör

Hallongränd 23, 18245 Enebyberg
kassor[a]saaf.se
niklas.storck[a]saaf.se

Daniel Söderström
Styrelseledamot
Chefredaktör för Telescopium
Fornbro 130, 747 92, Alunda
redaktion[a]saaf.se
daniel.soderstrom[a]saaf.se

Johan Warell
Vice ordförande
Ledare för Fjärrteleskopsektionen
Lindby 229, 274 93 Skurup
viceordforande[a]saaf.se
fjarrteleskop[a]saaf.se
johan.warell[a]saaf.se

Anders Wettergren
Styrelseledamot
Redaktör för Himmelskalendern på webben
Illustratör och redaktör Redaktör för SAAF:s Astronomiska Årskalender
Carl Bergstens gata 17, 603 78 Norrköping
anders.wettergren[a]saaf.se