Nordic Optical Telescope (NOT) i La Palma har fått tider för att observera några UX Orionis stjärnor denna säsong. Observationer ingår i ett projekt som ursprungligen startades av astronomen Gösta Gahm. Bland sina premisser har projektet för syfte att främja samarbetet mellan professionella och amatörastronomer. UXOR stjärnor är unga objekt som kan variera mycket snabbt och därför är det extra viktigt med amatörastronomer som har tid och engagemang att observera flitigt under denna tid. Amatörobservationer av dessa stjärnor under dessa tillfällen efterlyses och uppskattas varmt!

De stjärnorna som ska observeras och som kan ses från våra breddgradder är: UX Ori, BF Ori, RR Tau och CQ Tau.

NOT ska mäta dessa stjärnor mellan december 2021 och januari 2022 de följande datum: 20/12, 21/12, 28/12, 29/12, 3/1, 6/1, 7/1, 11/1, 13/1, 15/1, 17/1, 19/1 och 21/1.

Alla variabilister och övriga amatörastronomer uppmuntras att bidra med sina magnitudskattningar under denna tid, men även före och efter. Det som behövs är visuella observationer med dagliga kadenser samt fotometriska observationer inklusive serier, främst i V-bandet.

Tidigare observationer av dessa stjärnor som rapporterades till SVO kan ses i UXOR programmets sida.

Lycka till med observationerna och glöm inte att rapportera!