Åtta europeiska universitet utför nu inom EU-projektet CS Track (finansierat inom Horizon 2020) en undersökning om privatpersoners deltagande i medborgarforskning/citizen science. För många av oss som är aktiva i SAAF är detta en central del i intresset, och flera av sektionerna har alltid engagerat sig i detta. Det kan röra sig om datainsamling via observationer, analys av data, spridning av data och upprättande av metoder och verktyg för detta.

Undersökningen görs via en webbenkät. Universitetet i Jyväskylä är en av de deltagande parterna med uppdraget att samla information om medborgarforskning bland amatörer och frivilliga inom alla vetenskapliga discipliner. Beträffande vem som kan svara på enkäten ges följande information:

Vem kan delta i undersökningen? Vem som helst som, oberoende av yrke eller utbildningsbakgrund, varit delaktig inom medborgarforskningsprojekt eller observationskampanjer — det kan varit genom att samla in och undersöka prover, deltagit i rapportering av observationer, datainsamling eller planering och organisering av olika projekt och kampanjer. Det finns ett myller av olika sätt att delta i medborgarforskning, och därför är vi speciellt intresserade av just dina erfarenheter. 

Följande är exempel på projekt (observationer, analys, organisation etc)  som faller inom ramen för medborgarforskning som faller inom verksamheten för SAAF:s sektioner:

  • Solsystemsobjekt som norrsken, meteorer, småplaneter och kometer, planeter, ockultationer
  • Variabla stjärnor
  • Patrullering och sökning, inklusive meteoritsökning
  • Avbildning, fotometri, astrometri, periodbestämning och annan dataanalys
  • Databaser och datainsamling

Enkäten finns på denna länk (cstrack.eu) och är helt anonym. Där finns även mer information om projektet och dess syfte. Från SAAF:s sida uppmuntrar vi dig som medlem och alla andra amatörastronomer som har deltagit i medborgarprojekt att svara på enkäten för att ge ett bra underlag till undersökningen. Deadline är 3 maj.

Johan Warell
Vice ordförande SAAF