Visuella observationer av ockultationer

Att observera en asteroidockultation visuellt i teleskopet är något av det mest spännande man kan uppleva som amatörastronom. Plötsligt förvinner stjärnan för att några sekunder dyka upp igen – men bara om man befinner sig inne i ockultationszonen! Visuella observationer av ockultationer kan göras med så enkla hjälpmedel som teleskop, exakt tidskälla och tidtagarur/diktafon.

Tidtagning vid visuella observationer

Tidtagning med stoppur: Detta är en enkel metod men relativt oexakt eftersom mätningarna inte kan dubbelkollas. Risk finns också att stoppuret felhanteras, och då har man ingen tidsmätning. Träna innan med den utrustning du kommer att observera med, och under realistiska förhållanden!

  1. Starta stoppuret vid känd tidpunkt. Notera tiden!
  2. Markera första mellantiden vid ockultationens start.
  3. Markera andra mellantiden eller stoppa tidtagningen helt vid ockultationens slut.
  4. Läs av mellantid och stopptid och addera dessa till starttiden. Detta ger start- och sluttid för ockultationen.

Tidtagning med diktafon: Diktafonen bör vara digital snarare än analog (tape) och ha färska batterier eller vara kopplad mot en fast strömkälla, speciellt vid kall väderlek. Diktafonen kan också hållas varm i en innerficka och markeringar talas in via sladdmikrofon. Testa först att ljud upptas med tillräcklig kvalitet för att kunna avlyssna intalade tidssignaler och ockultationsmarkeringar.

  1. Starta diktafonen ett par minuter innan ockultationen, låt den rulla kontinuerligt.
  2. Tala in ett flertal tidssignaler från lämplig tidsreferens. Säg tiden till närmaste sekund, markera därefter tidpunkten med ett snabbt ”T” eller ”P” (detta är de kortaste konsonanterna).
  3. Tala in tidpunkten för ockultationens början och slut på motsvarande sätt som ovan.
  4. Spela in ytterligare tidssignaler, stäng av diktafonen.

Tidssignalerna bör spelas in så kort före och efter den observerade ockultationen som möjligt för att minimera eventuella avdrifter från konstant tid pga låg temperatur. Inspelningen kan sedan analyseras manuellt eller genom att överföra till en dator.

Mikrofon kopplad till dator/mobiltelefon: Med en mikrofon kopplad direkt till datorn kan en visuell observation göras som ovan utan att man behöver en diktafon. Den inspelade ljudsignalen redigeras med lämpligt program (till exempel Audacity). Tidssignalen tas från NTP-servrar via BeeperSync eller med hjälp av en GPS-mottagare.

Den personliga ekvationen

Den så kallade personliga ekvationen (PE) måste korrigeras för om man observerar ockulationen visuellt vid okularet. Med PE avses den fördröjning i tid som sker mellan händelsen inträffar och den markeras, antingen verbalt eller med stoppur. Den är normalt flera tiondelar och måste subtraheras från den tid som uppmäts med stoppur, diktafon ed. Förslagsvis kan PE uppskattas med två metoder.

Stoppur: Täck över sekundsiffrorna (SS.ss) med ett papper. Starta uret. När minutsiffran slår över från 0 till 1, stoppa genast klockan. Läs av tidsfördröjningen till 1/100 sekund. Gör detta ett stort antal gånger, ju fler dess bättre, ett minimum är 20. Beräkna medelvärdet och standardavvikelsen (”n(n-1)” på en miniräknare). Värdet av PE uppskattas som medelvärdet av de uppmätta tidsfördröjningarna, felet uppskattas som plus/minus två standardavvikelser (95% konfidensintervall). Avrunda båda värdena till närmast övre tiondels sekund.

Doug Kniffens AOPS-simulator (PC-DOS): En datorsimulerad stjärna i ett fiktivt stjärnfält försvinner och återkommer. Reaktionstiden fås direkt. Medelvärde och fel beräknas som ovan.

Öva i förväg

Oavsett vilken slags observation du bestämmer dig för att göra rekommenderas testobservationer av stjärnfältet innan ockultationen börjar, så att en realistisk övning kan genomföras. För ovana observatörer bör detta övas flera dagar innan ockultationen för att kunna justera planen utan stress. Beräkna alla kritiska tidpunkter (tidsmarkeringar, drivning av, exponering start, exponering slut, drivning på etc) och fältets utseende i förväg och notera dessa noga på ett tidsschema. Följ detta schema slaviskt när det sluttestats. Gör inga förändringar strax innan den skarpa ockultationen, sådant brukar resultera i fiasko! Ett planetarieprogram är mycket värdefullt vid planeringen och för att hitta rätt fält.