Välkommen till en träff med praktisk amatörastronomi i fokus!

SAAF:s tredje Sektionsmöte går av stapeln Uppsala 12-13 oktober. Vi träffas i Uppsala AmatörAstronomers klubblokal i Observatorieparken i centrala Uppsala.
På programmet står föredrag om praktisk amatörastronomi som observationer, observationsanalys, teleskop och tekniker. Flera av dessa är relaterade till sektionernas olika projekt.
På lördag eftermiddag besöker vi Sandvretens observatorium utanför Uppsala. Vi kommer också att dela ut det Amatörastronomiska priset för 2019 och hålla SAAF:s årsmöte. På lördagkvällen intas en gemensam middag.

Syfte

Är du SAAF-medlem och vill träffa andra amatörastronomer som delar ditt intresse? Kom då till Sektionsträffen! Här träffar du nya vänner och lär dig massor om astronomi, teleskop och observationer.

Syftet med träffen är att stärka samarbetet mellan amatörastronomer i landet, fördjupa kunskaperna, ge inspiration att pröva på nya projekt och utveckla intresset.

Sektionerna i SAAF (Astronomihistoria, Djuprymd, Fjärrteleskop, Solsystemet och Variabler) har ett väl förankrat program. Inom sektionerna samarbetar medlemmarna inom landet och med internationella organisationer. Kunskaperna och observationerna delas genom observationshandledningar, e-postutskick, observationsdatabaser och vetenskapliga publikationer. Inom sektionerna finns stora möjligheter att aktivera sig och växa i sitt intresse tillsammans med likasinnade, och dra nytta av de internationella kontakterna.

Preliminärt program

Lördag 12 okt

0900 Mötet öppnas
Intro SAAF Johan Warell
Intro UAA Lars Hermansson

0915 Tema Solsystemet
Animering av planetobservationer, Peter Rosén, Solsystemssektionen
CCD-observationer av kometer, Johan Warell, Solsystemssektionen

1115 SAAF:s årsmöte
Utdelning av Amatörastronomiska priset

1200 Lunch

Tema Teleskop och observatorier
1400 Utfärd till Sandvretens observatorium
1830 Gemensam middag (Thai Village)
2000 SAAF:s fjärrteleskopprojekt, Christian Bergqvist, Fjärrteleskopsektionen

Söndag 13 okt

0900 Finländsk amatörastronomi, Veikko Mäkelä (URSA)
0945 Astronomiresa till La Palma, Torbjörn Holmqvist
1030 Att observera variabler med variabelsektionen, Gustav Holmberg
1115 SAAF:s redaktionella arbete och publikationer, Daniel Söderström
1200 Avslutning

Plats

UAA:s klubblokal är belägen i Wallenquistpaviljongen, en röd träbyggnad i Observatorieparkens västra del (karta).

Anmälan

SAAF-medlemmar är välkomna att delta utan kostnad. Övriga betalar en deltagaravgift på 250:- vilket även inkluderar ett årsmedlemskap i SAAF. Betala avgiften innan träffen. Anmäl dig till träffen genom ett mejl till Johan Warell (johan.warell snabel-a saaf.se) senast 6 oktober. Ange också:

* om du vill hålla ett föredrag
* om du har egen transport till Sandvreten eller önskar skjuts
* om du vill delta på middagen.