Variabelsektionens publikation Variabelbulletinen nummer 2 har nu publicerats. Finns för nedladdning här.