Telescopium 3/2019

  • Ta pulsen på universum – observera variabler
  • Drömmen om ett fjärrteleskop
  • Ny artikelserie: Profilen
  • Följ solaktiviteten med variabelsektionen
  • Stjärnhilmen
  • …och mycket mer!

Bli medlem nu och få Telescopium i brevlådan!