Loading...

Astronomihistoria

///Astronomihistoria
Astronomihistoria2019-01-04T22:14:19+00:00

Sektionen för astronomihistoria

Vi är intresserade av allt som rör tidigare svensk amatörastronomi – personer, föreningar, observatorier, evenemang och berättelser.

SAAF:s arkiv

Sektionen katalogiserar och arkiverar föremål och dokument av bestående amatörastronomiskt värde.

Sektionsledare

Gustav Holmberg
Johan Kärnfelt