Loading...

Medlemskap

Medlemskap2018-10-23T09:40:21+00:00

Medlemskap i SAAF

Välkommen som medlem i SAAF! Du kan bli medlem när som helst under året. Ett årsmedlemskap inkluderar fyra nummer av Telescopium, den färggranna årskalendern och kostnadsfritt inträde på de träffar som SAAF anordnar eller sponsrar. Vissa av Telescopiumnumren ges ut i form av temanumren Fokus. Som medlem kan du även ansluta dig till SAAF:s sektioner för dig med specialintresse.

Hur blir jag medlem?

Du blir medlem i Svensk AmatörAstronomisk Förening genom att betala in årsavgiften på plusgironummer 904 56-5 eller bankgironummer 386-5300. Betalningsmottagare är SAAF. Det går även att betala medlemsavgift med kontokort eller Paypal via SAAF-butiken.

Glöm inte att ange adress och e-postadress vid din inbetalning.

Vid adressbyte, meddela din nya adress till kassören!

Medlemsavgift

  • Vuxna (över 18 år): 250 kr (1 år),
    430 kr (2 år), 630 kr (3 år)
  • Ungdomar (18 år eller yngre):
    110 kr (1 år), 200 kr (2 år),
    300 kr (3 år)
  • Övriga Europa och världen: 360 kr (1 år)
  • Sektionerna är kostnadsfria. Kontakta respektive sektionsledre för medlemskap.

Förmånliga avgifter finns för anslutning av lokalföreningar, för mer information kontakta SAAF:s ordförande.

Sektioner

SAAF driver ett antal sektioner, arbetsgrupper som specialiserar sig inom ett visst område av amatörastronomin. Alla SAAF-medlemmar är välkomna till sektionerna.

Du blir medlem i en sektion genom att anmäla dig till SAAF:s kassör i samband med inbetalningen av medlemsavgiften. Är du redan medlem i SAAF så kontakta sektionsledaren.

Normalt medlemskap

Medlemskap 1 år (250 kr)


Medlemskap 2 år (430 kr)


Medlemskap 3 år (630 kr)


Ungdomsmedlemskap

Medlemskap ungdom (t.o.m. 18 år) 1 år (110 kr)


Medlemskap ungdom (t.o.m. 18 år) 2 år (200 kr)


Medlemskap ungdom (t.o.m. 18 år) 3 år (300 kr)


Europa och världen

Medlemskapet inkluderar porto till adress utanför Sverige.

Europa och världen 1 år (360 kr)