Ett SAAF-drivet 17” fjärrteleskop i Spanien: Intresseförfrågan

Nu finns möjlighet att ta nästa steg mot att förverkliga drömmen om ett stort fjärrteleskop i SAAF:s regi, fullt utrustat och med mycket förmånlig observationstid! Vill du vara med?

För ett år sedan startades SAAF:s Fjärrteleskopsektion, samtidigt som ett privatägt och entusiastdrivet 130 mm fjärrteleskop (SDST) såg dagens ljus på teleskopfarmen E-Eye i Spanien. Detta teleskop har också använts för att göra variabelobservationer inom Variabelsektionens regi. Samtidigt slutförde SAAF ett samarbete med Malmö universitet, där ett användarsystem för observationsbeställningar till ett fjärrteleskop byggdes. Båda dessa projekt har presenterats i Telescopium.

Erfarenheterna från dessa båda projekt har lagt grunden till det projekt som vi sonderar intresse för nu. Planen är att SAAF investerar i ett stort fjärrteleskop i Spanien, förutsatt att driften kan finansieras genom observationstidsersättning från användarna.

Utrustning och observationer

Teleskopet är en 17” CDK på en Paramount ME-montering med en fullformats SBIG STXL11002-kamera, AO-system samt filter för fotometri (BVR) och astrofoto (H-alfa, SII, OIII). Denna utrustning ger ett synfält på 43×28’ och en pixelskala på 0,63”. Systemet körs med SkyX, MaximDL och ACP. Antalet nätter med klart väder uppskattas till cirka 200 varje år och observationsplatsen har ett värde på 1-2 på Bortleskalan: det är alltså en mycket mörk och fin natthimmel.

Observationer ska kunna göras antingen i realtid via webben där objekt, exponeringstid, filter etc väljs av observatören, eller genom att via webben beställa observationer som placeras i kö och utförs automatiskt. Teleskopet kan användas både för privata observationer och för projekt inom SAAF:s sektionsverksamhet. Som användare måste du vara medlem i SAAF.

Finansiering

SAAF finansierar utrustningen med medel från Margareta Westlunds donation. Teleskopet är i princip driftklart vilket innebär att observationer kan påbörjas så snart köpet och initial testning och konfigurering är utförda.

För att köra igång detta projekt krävs dock garantier för att de löpande kostnaderna redan från början täcks helt för minst ett års tid, helst längre. I inledningsskedet söker vi därför efter intresserade som vill vara med och finansiera driften under det första året då systemet ska konfigureras och optimeras. Under denna tid kommer alltså både testning och “riktiga” observationer att utföras.

Observationstidsandelar

SAAF erbjuder därför observationstidsandelar till ett värde av 2 500, 5 000 och 10 000 kr. En större andel innebär en relativt lägre kostnad per observationstid. Detta innebär att du får tillgång till ett avancerat teleskop till mycket låg kostnad, som vi uppskattar hamnar i storleksordningen 50-100 kr per timme. Det är mellan 5 och 30 gånger billigare än hos kommersiella aktörer som iTelescope.

Självklart kan vi inte garantera samma upptid eller support som en kommersiell aktör eftersom projektet drivs ideellt. Vi förväntar oss också att du som tar del av detta förmånliga avtal är med som testpilot eller på annat sätt bidrar till projektet i den mån du kan. Här behöver vi engagemang och erfarenheter från så många som möjligt!

Intresseanmälan

Är du intresserad att vara med att kicka igång ett stort fjärrteleskop på en kolsvart observationsplats med klart väder halva året? Vill du göra förstklassiga observationer till en bråkdel av kostnaden hos kommersiella fjärrteleskop, och samtidigt hjälpa till att bygga nya kontakter och möjligheter inom svensk amatörastronomi?

En del av andelarna för det första året är redan uppbokade, men det finns andelar kvar för dig som vill delta i detta unika projekt!

Om du är intresserad av att vara med, hör av dig snarast till projektgruppen (viceordforande[at]saaf.se)!

Vi planerar att inom kort hålla ett webbmöte om projektet för alla som anmäler sitt seriösa intresse.
Kontakta oss om du har frågor!

SAAF/Fjärrteleskopsektionens projektgrupp

Johan Warell (viceordforande[at]saaf.se)
Christian Bergqvist
Claes Martinsson
Anders Lindquist
Håkan Barregård