Ett SAAF-drivet 17” fjärrteleskop i Spanien

Amatörastronomer runtom i landet har börjat förverkliga drömmen om ett stort fjärrteleskop i SAAF:s regi, fullt utrustat och med mycket förmånlig observationstid.

2020 startades SAAF:s Fjärrteleskopsektion, samtidigt som ett privatägt och entusiastdrivet 130 mm fjärrteleskop (SDST) såg dagens ljus på teleskopfarmen E-Eye i Spanien. Detta teleskop har också använts för att göra variabelobservationer inom Variabelsektionens regi. Under 2019 genomförde SAAF ett samarbete med Malmö universitet, där ett användarsystem för observationsbeställningar till ett fjärrteleskop byggdes. Båda dessa projekt har presenterats i Telescopium.

Erfarenheterna från dessa båda projekt har lagt grunden till det projekt som under 2021 formaliserats inom ramen för Fjärrteleskopsektionen. SAAF investerar i ett stort fjärrteleskop i Spanien och driften finansieras genom observationstidsersättning från användarna.

Utrustning och observationer

Teleskopet är en 17” CDK på en Paramount ME-montering med en fullformats SBIG STXL11002-kamera, AO-system samt filter för fotometri (BVR) och astrofoto (H-alfa, SII, OIII). Denna utrustning ger ett synfält på 43×28’ och en pixelskala på 0,63”. Systemet körs med SkyX, MaximDL och ACP. Antalet nätter med klart väder uppskattas till cirka 200 varje år och observationsplatsen har ett värde på 1-2 på Bortleskalan: det är alltså en mycket mörk och fin natthimmel.

Observationer ska kunna göras antingen i realtid via webben där objekt, exponeringstid, filter etc väljs av observatören, eller genom att via webben beställa observationer som placeras i kö och utförs automatiskt. Teleskopet kan användas både för privata observationer och för projekt inom SAAF:s sektionsverksamhet. Medlemmar i SAAF kommer vara välkomna som användare.

Finansiering

SAAF finansierar utrustningen med medel från Margareta Westlunds donation. Teleskopet är i princip driftklart vilket innebär att observationer kan påbörjas så snart köpet och initial testning och konfigurering är utförda.

För att köra igång detta projekt krävs dock garantier för att de löpande kostnaderna redan från början täcks helt för minst ett års tid, helst längre. Sektionens medlemmar är därför initialt även tidsandelsägare, som finansierar och utvecklar driften under det första året då systemet ska konfigureras och optimeras. Under denna tid kommer alltså både testning och “riktiga” observationer att utföras.

Observationstid

Vi uppskattar att kostnaden för användning av teleskopet blir högst 100 kr per timme. Det är mellan 5 och 30 gånger billigare än hos kommersiella aktörer som iTelescope.

Självklart kan vi inte garantera samma upptid eller support som en kommersiell aktör eftersom projektet drivs ideellt. Av denna anledning är därför sektionsmedlemmarna även delaktiga i utvecklingen av teleskopets olika delar, som styrdator, kommunikation, tidsbokning, dataarkivering och stipendiesökning. Ett projekt som detta kräver engagemang och erfarenheter från många deltagare med olika kompetenser och erfarenheter.

Mer information

Om du är intresserad av projektet, hör av dig till Fjärrteleskopsektionen (fjarrteleskop[at]saaf.se)!

Kontakta oss om du har frågor!

SAAF/Fjärrteleskopsektionen

Johan Warell
Håkan Barregård