Så här använder du Margareta Westlundteleskopet

SAAF:s fjärrteleskop i Spanien är fritt att använda för alla medlemmar i SAAF. På denna sida beskriver vi hur du får access till teleskopet, utför observationerna och hämtar hem dina bilder.

Introduktionserbjudande

Du som vill pröva på att använda fjärrteleskopet får 60 poäng när du blir medlem i Fjärrteleskopsektionen. Dessa kan du använda för att boka tid på teleskopet. Om du köper poäng innan 31 december 2023 får du dessutom 120 extra poäng att observera för.

Välkommen till Margareta Westlundteleskopet!

I. Så här köper du observationstid

1. Börja med att bli medlem i SAAF och anmäl dig till Fjärrteleskopsektionen. Om du redan är medlem i SAAF kan du anmäla dig till sektionen via dina kontoinställningar när du har loggat in på saaf.se.

2. Logga in på saaf.se med ditt konto.

3. Dina kontoinställningar når du längst upp till höger i menyn. Kontrollera att ditt sektionsmedlemskap är korrekt.

4. Om du är medlem i Fjärrteleskopsektionen kan du köpa observationspoäng för det belopp du önskar. 1 poäng motsvarar 1 minuts observationstid. På sidan Köp observationstid handlar du med köpknappar enligt följande tariff:

250 kr: 250 poäng
500 kr: 550 poäng
1000 kr: 1 200 poäng
2500 kr: 3 250 poäng

5. I samband med att du erhåller dina poäng kommer du få följande information via mejl från SAAF.

  • En e-postadress för att komma åt dokument och bilder som du tagit på Google Drive. Din e-postadress har formen förnamn.efternamn@saaf.se. Detta är din ”saaf-adress”.
  • Bekräftelse på köpt belopp och antal poäng till din saaf-adress.
  • En observatörskod (signatur) och lösenord för att kunna logga in på teleskopet (se användarhandledningen för teleskopet).

II. Så här bokar du observationstid

6. Logga in med din saaf-adress på saaf.se och gå till Statussidan för Margareta Westlundteleskopet (menyn Sektion > Fjärrteleskop > Status – Margareta Westlundteleskopet). På statussidan ser du en tabell med realtidsinformation om teleskopet, aktuella väderobservationer, webbkamerabilder och väderprognos.

7. Gå till bokningsarket via länken på statussidan.

8. På bokningsarkets första flik ”Manual” finns instruktioner för tidsbokning. Läs instruktionerna och följ dem.

9. Boka tid i bokningsarket på fliken ”Oria” genom att ange din signatur i de celler du vill boka. Varje cell motsvarar 15 minuter och starttiden för varje cell anges till vänster på arket. Tänk på att det sällan är lönt att boka mindre än en timmes tid för att komma igång med och utföra observationerna.

10. Det antal poäng du har kvar att boka tid för ser du på fliken ”Manual” i bokningsarket.

III. Så här hanteras dina poäng

11. Det belopp du köper poäng för används för att betala den kontinuerliga driften av teleskopet. Detta omfattar platshyran på observatoriet, Starlinkuppkopplingen och eventuell större service som behöver utföras på utrustningen. Av denna anledning dras varje kvartal 1/4 av de poäng du köpt, om du inte redan har använt dem för observationer.

12. Dina poäng använder du för att boka observationstid under det kommande året, förutsatt att du är medlem i SAAF och Fjärrteleskopsektionen.

13. För 1 poäng erhåller du 1 minuts observationstid. För exempelvis en timmes använd tid på teleskopet dras alltså 60 poäng från ditt konto.

14. Du kan boka ett observationspass åt gången i bokningsarket på tid som inte redan är bokad.  Under den tid som du är SAAF-medlem kan du boka tid på alla tillgängliga tider i bokningsarket.

15. Du kan ändra eller avboka din bokade tid i bokningsarket senast klockan 12.00 dagen innan natten för din bokning, utan att poäng dras från ditt konto. Du kan ändra din tid i 15-minutersintervaller. Vid dåligt väder (molnigt eller att taket inte är öppet) eller tekniska problem med teleskopet ska du alltid kontakta support (mwtsupprt@saaf.se) för att få bokade poäng tillbaka.

16. Om du av någon anledning inte utnyttjar ett bokat tidspass dras poängen från ditt konto. 

17. Du kan alltid kontrollera din poängstatus i bokningsarket.

18. Du kan när som helst köpa nya poäng att boka ytterligare tid för.

IV. Så här använder teleskopet

19. Du får access till teleskopet då din bokade observationstid börjar.

20. För att observera med teleskopet följer du anvisningarna i användarhandledningen som finns på under Resurser nedan.

21. Du har ansvar för att övervaka att dina observationer förlöper som de ska och för att vid behov justera inställningarna. Vi rekommenderar att du följer manualen och andra anvisningar noggrant. SAAF kan inte garantera kvaliteten på de observationer du gör.

22. Du avslutar observationerna när din bokade observationstid slutar. Avsluta i tid så att efterföljande observatör kan starta i tid.

23. Vid problem med teleskopet kontakta mwtsupport[at]saaf.se.

V. Så här hämtar du dina bilder

24. För att hämta de bilder du tog under natten loggar du in på SAAF:s Google Drive med ditt saaf-konto. Bilderna är tillgängliga senast dagen efter dina observationer.

25. Gå till delade enheten ”Fjärrteleskop Bilder” och klicka in på mappen ”ACP_bilder”.

26. Välj mappen med din signatur och undermappen med det objekt du vill ladda hem bilder från. Här finns kalibrerade bilder som du har tagit. Om du vill hämta okalibrerade bilder finns de i mappen RAW.

27. Markera alla bilder du vill ladda hem. En zipfil skapas som du sparar på din dator.

28. Bilder som andra teleskopanvändare har tagit får ej laddas hem.

Viktigt om e-postadresser

Som medlem i Fjärrteleskopsektionen behöver du hålla reda på tre konton.
  • Webbkonto: Detta är det konto du själv har registrerat på SAAF:s webbsida och som du loggar in på SAAF-webben med (https://www.saaf.se). När du har loggat in på webbsidan med detta konto ser du statussidan för fjärrteleskopet och du kan köpa poäng för att boka tid på teleskopet. Med denna adress kommer du också, likt alla SAAF-medlemmar, åt dina kontoinställningar och alla resurser i SAAF-arkiv, bland annat webbinarier, tidigare Telescopiumnummer och alla Fokusnummer.
  • Googlekonto: Detta konto skapar du när du får en mejlinbjudan från SAAF:s Google Workspace. Denna inbjudan måste du acceptera inom 48 timmar. Detta konto har användarnamn förnamn.efternamn@saaf.se (den så kallade saaf-adressen). Du använder detta konto för att logga in på Googles webbsida (https://google.com). Efter inloggning får du tillgång till tidsbokningsarket och Google Drive där bilderna du tar finns. Till saaf-adressen skickar vi också all information till Fjärrteleskopsektionens medlemmar. Se till att du läser denna e-postadress regelbundet, alternativt vidarebefordrar alla mejl som kommer dit till den e-postadress som du använder vardagligen.
  • ACP-konto: Detta konto är enbart till för att logga in på teleskopets webbgränssnitt (ACPweb). Du använder denna användare efter att ha klickat på länken ”Klicka här” på statussidan för fjärrteleskopet. Du får information om dina inloggningsuppgifter via ett mejl från sektionsledningen.
All hantering av konton och accesser görs manuellt av sektionsledningen vilket betyder att du får ovanstående information med viss fördröjning. Vid problem mejlar du mwtsupport@saaf.se.

Resurser för Margareta Westlundteleskopet

Vissa dokument kommer du åt endast som användare av teleskopet och är markerade med “logga in med din saaf-adress”.