TRÄFF UNDER STJÄRNORNA 2020 ÄR INSTÄLLD


Mariestads Astronomiska klubb bjuder återigen in till vår årliga Träff under stjärnorna

Datum är 21 till och med den 22 augusti. Plats Bifrostobservatoriet, Mariestad.

Vi kan i år har äran att meddela att professorn i astronomi Bengt Gustafsson från Uppsala kommer att komma till oss på lördagen den 22:a. Han kommer att hålla ett föredrag betitlat: Vad säger solens sammansättning om vår tidigaste historia?

För övrigt så välkomnar vi i vanlig ordning bidrag från mötesdeltagarna, och det kan eventuellt bli något mer förannonserat föredrag.
Anmälan till träffen görs med fördel till undertecknad via mejl: s.persson@mac.com går även till min mobil 0706849898.

Priset för deltagande är 100 kronor, priset för supén är 170 kronor, vilka med fördel betalas på plats via kontant eller swish eller BG. Man behöver normalt inte föranmäla sig till själva träffen, men om man önskar deltaga i lördagskvällens supé så behöver vi ha en föranmälan då vi har begränsat med platser på denna.

Vi har även i år möjlighet för den som vill sälja astronomiprylar att låna försäljningsbord. Meddela gärna om ni vill ha mycket plats. Café Gastronomen har i vanlig ordning öppet, för den som önska något att äta eller dricka under tiden som träffen pågår.

Med tanke på rådande omständigheter med Covid-19 så är det inte helt säkert att vi kan genomföra träffen som planerat. Vi förbehåller oss därför möjligheten att ställa in träffen eller ändra i programmet om så krävs. För senaste nytt går det bra att kolla av vår hemsida makastro.se eller vår sida på Facebook. Vi önskar därför att man gärna anmäler sig via e-post eller telefon och ej betalar in något i förväg för att underlätta administrationen för oss. Med dessa ord önskar jag alla och envar välkomna till vår Träff under stjärnorna 21 till 22 augusti 2020.

Sören Persson/MAK