På årsmötet 2021 beslutades att Borås AstronomiSällskap ska vara vilande tillsvidare.