SAAF-stipendiet

SAAF:s stipendium

SAAF har under många år stött astronomisk verksamhet i landet, både genom samverkan och ekonomiskt bidrag till olika arrangemang som stjärnträffar och workshops. Från år 2012 delas ett eller flera stipendier ut varje år.

Ingen typ av verksamhet är formellt undantagen från möjlighet till stöd, men SAAF:s anslutna föreningar och medlemmar kommer att prioriteras, liksom välmotiverade och angelägna satsningar. Vi ser positivt på ökade möjligheter för samarbete och utvecklande möten mellan landets amatörastronomer.

Stipendieansökan 2013

Privatpersoner, grupper eller föreningar kan ansöka om ekonomiskt stöd till SAAF:s styrelse senast den 31 januari 2013. Ansökan ska tydligt ange syfte, mål och målgrupp samt budget för verksamheten. De föreslagna verksamheterna ska i normalfallet ske under det kommande verksamhetsåret fram till nästa årsmöte. Välkommen med din ansökan till ordföranden!

För SAAF:s styrelse,

Johan Warell
Ordförande