Vi som jobbar med SAAF

Om du är intresserad av SAAF:s verksamhet är du välkommen att kontakta någon av oss nedan. Ordföranden kan tillhandahålla informationsmaterial och via Telescopiums redaktör kan du få ett gratisexemplar av medlemstidningen Telescopium. Sektionsledarna svarar gärna på frågor inom sitt ämnesområde, och bidrar med ett provexemplar av sektionsbladet i de fall ett sådant ges ut. Om du inte vet vart du skall vända dig, kontakta ordföranden

 

André Franke

André Franke

Uppgift: Redaktör Telescopium (stjärnhimlen)
Adress: Rågatan 28, 602 36 Norrköping
Telefon: 011 - 121735
E-post: andre.franke[at]saaf.se
Övrigt:

 

 

Timo Karhula

Timo Karhula

Uppgift: ICQ-representant Kometer Solsystemssektionen
Adress: Vitmårag. 8, 5 tr., 722 46 Västerås
Telefon: 021 - 183423
E-post: timo.karhula[at]saaf.se
Övrigt:

 

 

Thomas Karlsson

Thomas Karlsson

Uppgift: Anvarig, databasen SVO Variabelsektionen
Adress: Almers väg 19, 432 51 Varberg
Telefon: 0340 - 84583
E-post: thomas.karlsson[at]saaf.se
Övrigt:

 

 

Gunnar Lidström

Gunnar Lidström

Uppgift: Ledamot, korrekturläsare Telescopium
Adress: Ringensons väg 12G, 731 42 Köping
Telefon: 0221 - 23198
E-post: gunnar.lidstrom[at]saaf.se
Övrigt:

 

 

Anders Lindquist

Anders Lindquist

Uppgift: Ledamot, systemansvarig webbsidan
Adress: Mariatorget 5, 4 tr, 118 48 Stockholm
Telefon: 08 - 6412955
E-post: anders.lindquist[at]saaf.se
Övrigt:

 

 

Björn Månsdahl

Björn Månsdahl

Uppgift: Ledare, Ockultationssektionen
Adress: Idrottsvägen 5, 464 40 Åsensbruk
Telefon: 0530 - 300 22
E-post: bjorn.mansdahl[at]saaf.se
Övrigt:

 

 

Jan Persson

Jan Persson

Uppgift: Vice ordförande, kassör, huvudredaktör Telescopium
Adress: Eklanda Hage 31, 431 49 Mölndal
Telefon: 031 - 277820
E-post: jan.persson[at]saaf.se   viceordforande[at]saaf.se                             kassor[at]saaf.se
Övrigt:

 

 

Fredrik Silow

Fredrik Silow

Uppgift: Ledamot, redaktör Telescopium (grafisk formgivning)
Adress: Karl XI-gatan 19B, 222 20 Lund
Telefon: 0762 - 615162
E-post: fredrik.silow[at]saaf.se
Övrigt:

 

 

Göran Strand

Göran Strand

Uppgift: Ledamot
Adress: Byvägen 20, 83245 Frösön
Telefon: 070 - 344 90 46
E-post: goran.strand[at]saaf.se
Övrigt:

 

 

Robert Wahlström

Robert Wahlström

Uppgift: Ledamot, redaktör webbsidan
Adress: Oscarsg. 15, 441 33 Alingsås
Telefon: 0322 - 17877, mobil: 0734 - 232632
E-post: robert.wahlstrom[at]saaf.se
Övrigt: Administratör, Astronet

 

 

Johan Warell

Johan Warell

Uppgift: Ordförande, ansvarig utgivare och redaktör Telescopium (faktagranskning, korrektur)
             ledare Solsystemssektionen
Adress: Lindby 229, 274 93 Skurup
Telefon: 0706 - 494731
E-post: johan.warell[at]saaf.se   ordforande[at]saaf.se                                  planeter[at]saaf.se
Övrigt:

 

 

Anders Wettergren

Anders Wettergren

Uppgift: Sekreterare, redaktör Telescopium (stjärnhimlen, illustrationer), redaktör Webbkalendern
Adress: Carl Bergstens G 17, 603 78 Norrköping
Telefon: 011 - 171976
E-post: sekreterare[at]saaf.se   anders.wettergren[at]saaf.se
Övrigt:

 

 

Tomas Wikander

Tomas Wikander

Uppgift: Ledare Variabelsektionen
Adress: Bogservägen 8, 784 77 Borlänge
Telefon: 0739 - 205390
E-post: tomas.wikander[at]saaf.se
Övrigt:

 

 

 

SAAF:s styrelse

 

 
 

Telescopiums redaktion

 

 
 

SAAF:s hemsida

 

 
 

Sektioner

Ockultationssektionen

Solsystemssektionen

Variabelsektionen