Ledare Telescopium

LEDARE Telescopium 4/12

EN RESA GENOM TID OCH RUM

Så har då ännu ett år passerat, som denna gång sammanfallit med SAAF:s 30-årsjubileum. Många har varit med och format föreningen under åren och alla har säkert glada och skimrande minnen från den tid då SAAF började stå på egna ben. Resan hit har gått över förväntan och vi hoppas att stationerna ska vara lika många och lika utvecklande även i framtiden, med slutdestination okänd.

I detta nummer av Telescopium ger några långvarigt aktiva medlemmar personliga återblickar från SAAF:s och sin egen astronomiska ungdom. Det är förstås personliga urval och tolkningar av händelserna, men vi hoppas läsningen ska vara både nöjsam och väcka minnen till liv. Skicka gärna ett mejl till redaktionen om du vill berätta om dina egna minnen från SAAF:s historia eller amatörastronomin från denna tid.

Tillsammans med detta nummer bjuder vi också på den grafiska himmelskalendern för 2013 som med fördel placeras på bästa plats i hemmet eller på jobbet!

Nästa nummer av Telescopium blir i form av temanumret Fokus med titeln "Att observera kometer". Fokus nummer 2 kommer alltså ut innan den förhoppningsvis ljusa kometen Pan-STARRS blir synlig, och långt innan kometen ISON i december förhoppningsvis gör en ännu finare presentation på kvällshimlen. Guiden kommer att fokusera på visuella observationer och hur man rapporterar dem för vidare analys.

Vi ser fram emot de kommande trettio åren och önskar alla läsare och medlemmar en synnerligen God Jul och ett Gott Nytt Astronomiår 2013!

Johan Warell

Johan Warell
Ordf. SAAF