Ledare Telescopium

LEDARE Telescopium 3/12

TELESCOPIUM MÖTER FOKUS

Detta nummer av Telescopium har en något annorlunda gestaltning än vanligt. Huvuddelen utgörs av den populära Stjärnhimlen med information om astronomiska händelser de tre kommande månaderna. En annan skillnad är att den bara publiceras digitalt. Anledningen är att SAAF samtidigt publicerar det första numret av Fokus, en serie med handledningar i amatörastronomi. Fokus nr. 1 handlar om teckning av astronomiska objekt och har skrivits av Johan Kärnfelt.

Fortsättningsvis kommer Fokus då och då att ersätta Telescopium. Samtidigt publiceras en del av det innehåll som traditionellt har förekommit i Telescopium istället på SAAF:s webbsida. Exakt vad som ligger i utgivningsplanen berättar vi på webbsidan, www.saaf.se och på diskussionsforumet Astronet.se. Titta in där med jämna mellanrum!

Anledningen till denna omdaning är, som i allt vi gör, att SAAF vill bjuda sina medlemmar på så intressant, användbar och utvecklande amatörastronomi som möjligt. I serien Fokus kommer ämnen av vitt skilda slag att avhandlas, som alla berör praktisk och aktiv amatörastronomi i Sverige. Författarna är svenska amatörastronomer, innehållet är på svenska och anpassat för den svenska horisonten! Som medlem får du antingen Telescopium eller Fokus, fyra gånger per år.

Vi är väldigt spända på att få höra din åsikt om Fokus. Vi hoppas att den kommer att inspirera dig att utveckla ditt intresse, prova nya saker i astronomin och ha kul under stjärnorna!

Johan Warell

Johan Warell
För SAAF:s styrelse