Ledare Telescopium

LEDARE Telescopium 3/11

MINNEN FRÅN EN STJÄRNTRÄFF

Mörkret faller. Lugnet lägger sig och vinden mojnar. Fåglarna tystnar men syrsorna fortsätter. Det knastrar och piper, surrar och mumlas. Anspänningen stiger, böcker prasslar, datorskärmar lyser upp. Glada tillrop i natten – en grann meteor! Här ute mitt i ingenstans händer något när alla andra går och lägger sig.

När naturen förbereder sig för vila gör amatörastronomerna tvärtom. Jag befinner mig på en stjärnträff. Det är en plats för möten och diskussion, småprat och kontemplation. Stjärnhimlen är alarmerande vacker. Det är stort, man förundras. Det är en naturupplevelse. Man känner sig nära himlen, nära naturen, ett med allt det andra.

Det är inte många som upplever nattens lugna mak från kväll till morgon på detta sätt. Kan det vara denna upplevelse som driver en amatörastronom? Att känna de fokuserade fotonerna som träffar näthinnan, fotoner som skapats i en stjärnas inre för kanske miljoner år sedan, som färdats genom rymden för att någon enstaka gång ha spridits, försvagats och rödförskjutits på vägen? Ens egna atomer, molekyler och dunkande puls, allt har uppstått ur stjärnstoff. Märkligt, förunderligt och fantastiskt.

Har du varit på en stjärnträff? Har du tillbringat en kylig natt mitt ute i ingenstans, med entusiastiska kamrater och sinnena på spänn? Om inte, gör det! Det är häftigt.

Telescopiums redaktion önskar alla läsare en skön och stjärnrik observationssäsong. Och ta vara på tillfällena att träffas under stjärnorna!

Johan Warell

Johan Warell
Ordf. SAAF