Ledare Telescopium

LEDARE Telescopium 1/12

UR ASKAN I ELDEN

Välkommen till ett nytt år med SAAF! Vi firar 30-årsjubileum av föreningens bildande, som föranleddes av den samnordiska föreningen SUAA:s (Scandinavian Union of Amateur Astronomers) splittring. SUAA hade under ett tiotal år sammanfört amatörastronomer i de nordiska länderna och framförallt hade variabelobserverandet nått en höjdpunkt. I och med bildningen av SAAF beslutade sig svenska amatörer att gå samman i gemensam sak för att stärka och fostra amatörastronomin i landet. Det var ett vinnande recept!

År 1982 gick vi i väntans tider – Halleys komet var på väg. De första CCD-fotografierna av kometen hade tagits med de största teleskopen som fanns tillgängliga, bland annat Mount Palomars 5-metare. Rymdfärjan Columbia hade gjort sin första rymdresa och Voyager 2 hade nyligen lämnat Saturnus, på väg mot den gäckande Uranus. Planerna på ett stort skandinaviskt teleskop på La Palma (Nordic Optical Telescope) var i sin linda.

År 2012, SAAF:s trettionde år, ska vi försöka uppmärksamma med att ge ut den första av de amatörastronomiska handledningarna, vars syfte är att vägleda nya och erfarna amatörer. Vi kommer också att dela ut det tredje Amatörastronomiska priset och stipendier till lokalföreningar och verksamheter som stärker svensk amatörastronomi. Och du kan numera möta SAAF på både Facebook och Astronet.

Inför detta jubileumsår gjorde vi en grafisk himmelsalmanacka för svensk horisont, som följde med i förra numret av Telescopium. Vi hoppas ni använder den och firar det bästa av svensk amatörastronomi med oss!

Johan Warell

Johan Warell
För SAAF:s styrelse