Ledare Telescopium

LEDARE Telescopium 1/09

STAD I LJUS, NATT I MÖRKER

Nu har det varit invigning. Jag var till och med där personligen, på den ”officiella”, i Stockholm den 15 januari. Astronomiåret har börjat! Det var en speciell känsla att i detta sammanhang träffa goda vänner och bekanta, och uppleva firandet av Galileo som något konkret.
Att möta människor av olika bakgrund arbeta för en gemensam sak från en mängd kulturella, vetenskapliga och inte minst amatörastronomiska infallsvinklar.

Storstaden var magnifik i sin härlighet. Gatlyktor och lampor i alla färger och riktningar, så långt ögat nådde. En stad i ljus! Nog var det vackert, men som astronom och naturvän blir man också sorgsen över vårt energislöseri och av insikten att storstadsborna inte ser det de borde se, om de blickar uppåt.

Globen lystes upp, och med god vilja kunde man från vår utsiktspunkt på söder se Astronomiåret skyltas på dess välvda fasad.

Nattsplasch

NATT, om du vill veta mer om astronomi

Bättre gick det med kikare. Solen pulserade mellan rött och blått. För globen är ju samtidigt centralpunkten för Sweden Solar System. Alla dess planeter är snart på plats, och många kroppar ytterligare, i världens största solsystemsmodell. Den är världsunik.

Inom SAAF ser snart en av våra stora astronomiårssatsningar dagens ljus. ”NATT, om du vill veta mer om astronomi” går i tryck i 30 000 exemplar för att spridas till alla landets astronomiintresserade. NATT är en snabbkurs i att hitta på himlen och att komma igång med astronomin.Du som SAAFare får naturligtvis ett exemplar på posten. Om du håller visningar eller föredrag för allmänheten under Astronomiåret, hör av dig så skickar vi gratisexemplar av NATT att dela ut!

Johan Warell

Johan Warell
Ordf. SAAF