In memoriam

JAN SANDSTRÖM

En sann amatörastronom har gått ur tiden. Jan Sandström föddes 1953 och avled 2012.

Jan började följa amatörastronomin i SAAF 1989 som aktiv sektionsledare i Deep Skysektionen, vilket han fortsatte med under tjugo års tid. Han var under lång tid ledamot i SAAF:s styrelse och en av initiativtagarna till den populära astronomiträffen Värmland Star Party.


Jan Sandström 1953-2012

Foto: Jan Persson.


Hans observationer av djuprymdsobjekt och hans mycket målande och värmländska beskrivningar både i skrift och tal var trevliga inslag inom svensk amatörastronomi. Mycket tidigt kom hans stora intresse för litteratur fram, och genom otaliga bokrecensioner och sitt stora astronomibibliotek skaffade han sig en bildning och kunskap som få av oss kan nå upp till. Han delade även sin vision och fascination för astronomin genom ett omfattande konstnärsskap.

Jan Sandström var en lokal celebritet i Arvikabygden. Han var mycket aktiv inom folkbildningen och höll många kurser inom astronomi för bland annat skolungdomar. Genom sina guidade turer över stjärnhimlen fick många en ny insikt inom astronomin. På sin hemort höll han otaliga stadsvandingar och skrev debattinlägg och artiklar om sin hembygd. Han blev dessutom vald till århundradets Arvikabo. Begravningen med kortege följdes av hundratals vänner och bekanta.

Med sitt utåtriktade sätt och klarspråkighet var han en person man lyssnade på. Svensk amatörastronomi kommer att sakna en färgstark förespråkare.

För SAAF:s styrelse
Jan Persson
Johan Warell