SAAF:s fjärrteleskop

Ett fjärrteleskop för svensk amatörastronomi

Styrelsen i SAAF har beslutat att försöka realisera ett fjärrteleskop som ska vara tillgängligt för svenska astronomer och skolelever. Vi siktar mot ett stort och modernt fjärrstyrt teleskop med bästa möjliga instrumentering på en riktigt bra observationsplats med mörk himmel året om. Vår förhoppning är att detta teleskop kommer att betyda mycket för utvecklingen av svensk amatörastronomi.

Nu behöver vi dina synpunkter och kommentarer!


Projektet i korthet

På förslag finns följande uppställning som baserar sig på ett stort, mycket kompetent huvudteleskop för avancerade observationer och ett mindre vidvinkelteleskop för färgfotografering. Det finns förstås alternativa val beträffande utrustning och listan kan komma att justeras baserat på de förslag och kommentarer vi får in.

Vidvinkelteleskopet är utrustad med en färgkamera. Detta teleskop ska vara mycket lätt att använda för nybörjare och mindre avancerade användare men ändå ge mycket bra bilder. Vi anser att utrustningen måste vara anpassad för både nybörjare och mer avancerade användare för att erhålla tillräckliga bidrag och kunna realisera projektet.

Driftskostnader ska finansieras med en timavgift från användarna som hamnar betydligt lägre än för andra likvärdiga teleskop som kan nås via nätet. Vårt mål är en minimal användarkostnad som i princip bara täcker de faktiska kostnaderna för underhåll och drift. Vi tänker oss två möjligheter att använda teleskopet, dels genom att boka det för användning via skärmdelning en given tidsperiod, dels genom att via webben beställa observationer av önskade objekt som exekveras i turordning enligt ett kösystem.

Teleskopet ska placeras hos en teleskopvärd på en bra observationsplats. Antalet observationsnätter per år är minst 200. Teleskopvärden sköter den dagliga skötseln och driften av teleskopet. Detta är nödvändigt för att projektet ska fungera rent praktiskt.


Utrustning

Information finns via länkarna.

Montering
10 Micron GM 4000 HPS
125 kg maxlast

Huvudteleskop
Planewave CDK17 Corrected Dall-Kirkham Astrograph
Optik 430 mm f/6,8, F 2939 mm. PSF 6,5 mum @21 mm från OA. Tubvikt 43 kg. Backfokus 223 mm.
Total optisk väglängd för föreslagen utrustning: 23 (CCD)+22 (filterhjul)+32 (guider)+83 (fokuserare)=172 mm. Plus några mm för adaptrar.

CCD-kamera (monokromatisk)
Finger Lakes Instruments PL16803
KAF 16803-chip, 4096x4096 pixlar, 16,8Mpix, 9 mum pixelstorlek, 36,9x36,9 mm chipstorlek, QE 60%, NABG 100000 e fullwell. Backfokus 21,3 mm, vikt 3,5 kg.
Med CDK17: pixelskala 0,63", fält 43x43'.

Guidekamera (monokromatisk)
TBD

Fokuserare
PlaneWave IRF90 Integrated Rotating Focuser
samt Electronic Focuser Assembly
Max last 18 kg, fokusintervall 30 mm, 83 mm tjocklek, rotationsvinkel 360 grader

Off-axis guider
Astrodon Mega MOAG
1,25" helikalfokuserare, tjocklek 32 mm.

Filterhjul
Finger Lakes Instruments CFW-3-12
12 runda filterplatser, filterdiameter 50 mm eller 2", filtertjocklek 1-5 mm, tjocklek 21,5 mm.

Filter
B, V, R, I:
Fotometriska Johnson-Bessell, tjocklek 3 mm, IR-block till 1200 nm, BVRI max transm: 71, 89, 80, 92 %, FLI Research Grade Filters, serie RG 50D, 50 mm diameter, omonterade.
L, R, G, B:
Avbildningsfilter, tjocklek 3 mm, RGB transm. 99, 84, 97%, L transm. 390-690 nm 95-98%, Astrodon Tru-Balance Gen 2 LRGB I-Series, 50 mm diameter, omonterade.
H alfa:
Avbildningsfilter, tjocklek 5 mm, bandbredd 7 nm, max transm. 95%, FLI Research Grade 50 mm, omonterad.
O III:
Avbildningsfilter, tjocklek 5 mm, bandbredd 8 nm, max transm. 94%, FLI Research Grade 50 mm, omonterad.
S II:
Avbildningsfilter, tjocklek 5 mm, bandbredd 8 nm, max transm. 97%, FLI Research Grade 50 mm, omonterad
Transmissionsgitter:
T.ex. Staranalyser 100 linjer/mm 1,25" diamter, dock helst 50 mm diameter (se även denna länk).

Vidvinkelteleskop
William Optics GTF81 APO Triplet Refractor
Optik 81 mm f/5,9, F 478 mm, 5 element med integrerad fältkorrektor.

Vidvinkelteleskopets kamera (färg)
SBIG STF-8300 Color CCD Camera
KAF-8300C chip, 3326 x 2504 pix, 5,4x5,4 mum pix, 22 mm diagonal, max QE 57% @550 nm, vikt 865 g. Med WO GTF81: pixelskala 2,2", FOV 2,6x1,9 grader.

Kommentarer till utrustningen

Monteringen ska vara överdimensionerad för att ge problemfri följning/guidning och för att kunna bära ett eventuellt större teleskop i framtiden. Bästa möjliga stabilitet, följningsnoggrannhet och pekning är primärt. Även följning långt förbi meridianen är viktigt.

Huvudteleskopet ska ha ett stort platt fält för att kunna utnyttja en stor CCD-kamera med stort synfält. Pixelskalan ska anpassas för att optimalt sampla en PSF med en halvvärdesbredd av ca 1,0".

Filtren är avsedda för fotometri och avbildning. BVRI, LRGB samt Ha-OIII-SII ska vara parfokala inom grupperna, helst ska även grupperna sinsemellan vara parfokala (i förslaget är samtliga BVRI- och LRGB-filter parfokala med varandra). Ett transmissionsgitter med låg dispersion är avsett för spaltfri spektroskopi om de mekaniska/optiska förutsättningarna medger detta.

Guidning av huvudtuben görs framför eventuella filter med ett externt guidechip i samma strålgång som huvudkameran. Detta gör det möjligt att korrigera eventuell flexning vid långa exponeringar. Guidning är också möjlig med vidvinkeltubens färg-CCD. Kameran ska kunna roteras för att t.ex. hitta guidestjärna med off-axisguidern eller placera det spektroskopiska gittret i lämplig vinkel.

Vidvinkeltuben har en färg-CCD för att lätt kunna hanteras av nybörjare, skolelever och andra som vill ha snabba resultat och inte vill djupdyka i bildbehandling. Synfältet är avsevärt större än huvudteleskopets för att kunna fånga stora objekt som utbredda nebulosor och kometer. Guidning av vidvinkeltuben kan göras med någon av huvudtubens kameror. Fotometri i V-bandet kan göras genom transformation av kamerachipets G-kanal.

Teleskopstyrningen förväntas basera sig på Maxim DL och ACP och kompletterande mjukvara, t.ex. planetarieprogrammet The Sky.


Ge oss dina synpunkter!

Innan vi äskar pengar för detta projekt vill vi försäkra oss om att utrustningen är den som svenska amatörastronomer och andra användare önskar sig. Därför vill vi att just du funderar på vad som passar dig. Hör av dig till SAAF via mejl (ordforande snabel-a saaf.se) eller via diskussionstråden på Astronet. Meddela din e-postadress så att vi kan kontakta dig vid frågor!

Fundera gärna på följande:

1. Hur stor apertur måste teleskopet ha för att motivera dig att använda det?
2. Vilken utrustning klarar du dig inte utan?
3. Vilken hyreskostnad per timme tycker du är rimlig? (För iTelescope ligger kostnaden för ett motsvarande CDK-teleskop på drygt 200 kr/timme för ljusa nätter (månen stör) och 450 kr/timme mörka nätter, om man gör en stor engångsinbetalning för att erhålla den mest ekonomiska kostnadsplanen.)
4. Hur mycket tror du att du skulle vilja använda teleskopet? Uppskatta timmar eller nätter per månad.
5. Vad kommer du att vilja observera med teleskopet? Finns det några specifika observationsprojekt som du vill genomföra?
6. Är teleskopets placering viktig (t.ex. norra/södra stjärnhimlen, tidszon)?


Har du erfarenhet av fjärrstyrning?

Om du har erfarenhet av någon av den utrustning som vi föreslår eller av fjärrstyrning av teleskop i allmänhet vill vi särskilt gärna ha kommentarer. Finns det viktiga för- och nackdelar att beakta? Finns det alternativ utrustning som är bättre? Förslag på hur teleskopet ska kontrolleras och hur tidsallokering kan göras är speciellt välkomna.


Tack för dina synpunkter!

Styrelsen i SAAF genom

Johan Warell, ordf. (johan.warell snabel-a saaf.se)
Robert Wahlström (robert.wahlstrom snabel-a saaf.se)

21 augusti 2013