SAAF och Astronet i spännande samarbete

Under sommaren har SAAF och Astronet börjat slå sina påsar ihop. Målet är att skapa den naturliga samlingsplatsen för svenska amatörastronomer.

Med samlade resurser och personal kan entusiasm och inspiration vinnas och resultatet bli större än summan av de enskilda delarna. Med målet att skapa en spännande och dynamisk informationsresurs för svensk amatörastronomi har vi därför nu börjat länka ihop saaf.se och astronet.se. Kopplingen ökar gradvis med syfte att lägga alla databaser och information under samma tak. Det blir också helt nya funktioner, både för nybörjare och mer avancerade observatörer.

Astronet har byggts upp av Robert Wahlström med hjälp av bland annat Göran Strand. På Astronet finns forum, wiki, galleri och SVO-databasen (Svenska VariabelObservationer). Så småningom kommer SAAF:s och Astronets gallerier och wikis att sammanföras. Med bland annat de amatörastronomiska handledningarna som utvecklas inom SAAF kommer wikin få ett än mer matnyttigt innehåll. Idag sköts och utvecklas SAAF:s webb av Anders Lindquist, Michael Sternald och Johan Warell.

I steg ett av samarbetet kommer vi att presentera diskussioner och material från Astronet på SAAF:s webbplats och skapa diskussionsareor för SAAF:s sektioner på Astronet. RSS-flöden skapas så att diskussionerna på Astronet kan följas på SAAF:s webb. Vi skapar samtidigt en ny SAAF-sektion och återuppväcker en gammal.

I steg två är målet att samla och strukturera upp all information på samma server och därmed göra livet lite enklare för dig som besökare. Med en enda inloggning kan du då komma åt all information bakom kodlåset, planera ditt observerande med olika observationsverktyg, lägga in observationer via formulär och bidra med bilder till galleriet.

SAAF:s Variabelsektion leds nu av Chris Allen som är aktiv variabelobservatör och ledamot i styrelsen. Databasen SVO på Astronet kopplas ihop med sektionen och en diskussionsarea på Astronet. SVO har byggts upp av Thomas Karlsson och flera andra observatörer har varit med och adderat data, bland andra Robert Wahlström, Hans Bengtsson, Hans Göran Lindberg och Chris Allen.

En ny sektion ser också dagens ljus, Astrofotosektionen. Den leds av Robert Wahlström som är välbekant inom dessa kretsar. En diskussionsarea för sektionen öppnas på Astronet. Sektionens hemsida finns på saaf.se.

Tanken är också att lokala föreningar kan få skyddade diskussionsareor och serverutrymme på den nya sajten. Möjlighet till serverutrymme finns redan idag, men med en ny webbsida skapas möjligheter att automatiskt föra önskad information från föreningarnas sidor till förstasidan, som därmed får ytterligare liv och rörelse och gör de lokala aktiviteterna synligare.

Vi hoppas på en innehållsrik och dynamisk webbsida av ett nytt slag för svensk amatörastronomi!

Johan Warell, ordförande SAAF
Robert Wahlström, administratör Astronet
31 augusti 2011