ASTEROIDOCKULTATIONERNedan finner du information och kartor (gif-format samt postscript-format) över asteroidockultationer som kan tänkas vara observerbara från Sverige under år 2003. Kartorna har producerats av (European Asteroid Occultation Network). Tryckvänliga postscript-versioner av kartorna finns tillgängliga på EAON Asteroidal Occultations 2003, vars sidor bör konsulteras så sent som möjligt inför varje händelse eftersom sena astrometriska observationer kan medföra att den beräknade ockultationszonens läge och tidpunkt förflyttar sig något. Mycket ovärderlig information finns även på IOTA:s hemsida.

För ytterligare information om händelserna är du välkommen att kontakta Solsystemssektionens gruppledare för ockultationer eller sektionsledaren. Via dessa erhåller du observationsrapporter och en manual för observationer av ockultationer. Observationsrapporter emottages av gruppledaren för ockultationer.

Mer om ockultationer:Asteroidockultationer 2003